Biuletyn pielgrzymów duchowych - 7.08.2014r.

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

7 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Ciepielowa do Jasieńca Iłżeckiego, długości 36 km, oraz z Wielgiego do Małyszyna, długości 33 km. Przechodziliśmy przez parafie: Czerwona, Iłża. Nocujemy na terenie parafii Jasieniec Iłżecki. Jak zwykle jesteśmy bardzo gościnnie przyjmowani przez mieszkańców.
 2. Dziękujemy za napływające pozdrowienia od Pielgrzymów Duchowych. Dziś zapewnienia o łączności duchowej i pozdrowienia dla wszystkich Pątników przekazał nasz Biskup Kazimierz Gurda. Jesteśmy wdzięczni za pamięć i modlitwę. Zapewniamy również o naszej pamięci, modlitwie i pozdrawiamy wszystkich Pątników Duchowych. Pozdrowienia dla pielgrzymów w grupach można przekazywać telefonicznie lub za pomocą SMS na numer 508196355.
 3. Wczoraj, w święto Przemienienia Pańskiego w imieniu pielgrzymki pomocą duszpasterską w parafii Wygoda służył ks. Adam Pietrusik z gr. 2. Bardzo serdecznie dziękujemy za podjęty trud.
 4. Jutro będzie sprawowana Msza święta w intencji wszystkich zmarłych Pątników, którzy przez 33 lata pielgrzymowali w naszej Pielgrzymce. Modlimy się również za naszych zmarłych Dobrodziejów, a wśród nich za śp. ks. Infułata Józefa Wójcika, który przez wiele lat przyjmował naszą pielgrzymkę jako proboszcz Suchedniowa.
 5. Kuchnia – w Jasieńcu
  Codziennie przygotowuje ona bardzo smaczne dania, cieszące się zainteresowaniem pielgrzymów. Dziś w menu duży wybór zup: pomidorowa, ogórkowa, fasolowa, krupnik i barszcz ukraiński.
 6. Na trasie są już dostępne karty pozdrowieniowe ze zdjęciami z tegorocznej Pielgrzymki. Można się w nie zaopatrywać u przewodnika grupy.
 7. Apel w kościele w Jasieńcu, transmitowany przez Radio, prowadzi grupa 9b.
 8. Jutro :
  - wstanie:
      - dla Grup Kolumny Siedleckiej: godz. 5.00
      - dla Grup Kolumny Bialskiej: godz. 4.30.
  - Msza święta:
       - o godz. 6.30
  : dla kolumny siedleckiej - w kościele w Jasieńcu;
       - o godz. 6.00: dla Grup 14a,b,c - na polu namiotowym; dla pozostałych Grup kolumny bialskiej, włącznie z Grupą 13 - w Małyszynie przy szkole.
 9. Jutro uczestniczyć będziemy we Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księży Neoprezbiterów, pielgrzymujących z nami. Ks. Przemysław Świderski, przez wiele lat pielgrzymujący w Służbie Przemarszu będzie celebrować Eucharystię w Jasieńcu, ks. Kamil Duszek z gr. 7a – na polu grup 14, zaś ks. Kamil Mazurkiewicz z gr. 10a – w Małyszynie. Otoczmy modlitwą Księży Neoprezbiterów, których powołanie rozwijało się również na pątniczym szlaku.
 
ROZMYŚLANIE 6
JEZUS CHRYSTUS MA MOC ODPUSZCZANIA GRZECHÓW

Z Boską władzą sądzenia, którą Jezus Chrystus przypisuje sobie i o której czytamy w Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii Janowej, wiąże się władza odpuszczania grzechów. Równocześnie wiemy, że ta Boska władza sądzenia każdego i wszystkich jest dogłębnie zespolona z Boską wolą zbawienia człowieka w Chrystusie i przez Chrystusa. Owo zbawienie urzeczywistnia się już w akcie odpuszczenia grzechów.
Władza ta należy do samego Boga. Jeśli Chrystus – Syn Człowieczy – posiada tę samą władzę, to znaczy, że jest Bogiem zgodnie z tym, co sam powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Władza Jezusa staje się najbardziej wyraźna właśnie wtedy, kiedy sam stwierdza, że ją posiada i gdy bez wahania przypisuje ją sobie. Mówi na przykład: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”.
We wszystkich wypadkach, kiedy Jezus mówi o odpuszczeniu grzechów, słuchacze wyrażają sprzeciw i oburzenie. Bardzo znamienne elementy znajdujemy w scenie z Ewangelii Janowej, kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę „pochwyconą na cudzołóstwie”, by sprowokować Go do wydania sądu zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Już z pierwszego zdania, w którym Jezus odpowiada na pytanie oskarżycieli: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”, wynika, że w sposób realistyczny podchodzi On do kondycji człowieka, a więc także kondycji swoich rozmówców, którzy w istocie oddalają się jeden po drugim.
Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga, dlatego Jezus w modlitwie, której nauczył swoich uczniów i którą oni z kolei przekazali wszystkim wierzącym, zwraca się do Ojca z tą zasadniczą prośbą: „Przebacz nam nasze winy”. Jezus powierzył „urząd” odpuszczania grzechów swoim Apostołom (i ich następcom), gdy przyszedł do nich po swoim zmartwychwstaniu: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”. Nieskończone miłosierdzie Ojca, ofiara Chrystusa, Syna Boga i Syna Człowieczego, który za nas poniósł śmierć, dzieło Duchu Świętego, który poprzez posługę Kościoła stale realizuje w świecie „odpuszczenie grzechów” to podstawy, na których opiera się nasza nadzieja zbawienia.
.
 
NOWENNA
DZIEŃ TRZECI – 7.VIII.2014 r.

Bł. Piotr Jerzy Frassati – przyszedł na świat 6 kwietnia 1901 w Turynie. Jego rodzicami byli Adelaida i Alfred Frassati – senator, ambasador Królestwa Włoch w Berlinie. Piotr Jerzy członkiem wielu stowarzyszeń: Apostolstwa Modlitwy, Konferencji św. Wincentego a Paulo, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej. Studiował inżynierię górniczą na Politechnice Królewskiej w Turynie. Jego pasją były góry. 28 maja 1922 wstąpił do III Zakonu św. Dominika (zakon świecki), przyjmując imię Hieronim. W 1924 założył z przyjaciółmi nieformalne „Stowarzyszenie Ciemnych Typów”, którego celem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspólne górskie wycieczki. Zmarł w Turynie 4 lipca 1925 roku, w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W dniu beatyfikacji Piotra Jerzego Jan Paweł II mówił:
„Na pierwszy rzut oka życie Piotra Jerzego Frassatiego, pełnego energii młodego współczesnego człowieka, nie odznacza się niczym nadzwyczajnym. Ale na tym właśnie polega oryginalność jego osobowości, która pobudza do refleksji i zachęca do naśladowania. Wiara i wydarzenia codziennego życia zespalają się w nim w harmonijną całość, tak że przylgnięcie do Ewangelii wyraża się w praktyce przez pełne miłości poświęcenie się ubogim i potrzebującym, pogłębiające się aż do ostatnich dni choroby, która doprowadzi go do śmierci. Fascynacja pięknem i sztuką, zamiłowanie do sportu i gór, zainteresowanie problemami społecznymi nie stanowią dla niego przeszkody w stałym kontakcie z Absolutem. Całkowicie pogrążony w Bożej tajemnicy, całkowicie oddany służbie bliźniemu: tak można pokrótce określić jego pobyt na ziemi. […] Działając w Akcji Katolickiej, przeżywał z dumą i radością swoje chrześcijańskie powołanie, miłował Jezusa w braciach, których spotykał na swej drodze lub których sam szukał pośród cierpiących, zepchniętych na margines, opuszczonych, pragnąc, by poczuli ciepło ludzkiej solidarności i doznali nadprzyrodzonej pociechy płynącej z wiary w Chrystusa”.
Rzym, 20.V.1990 r.

Wpatrując się w postać bł. Piotra Jerzego, przez ręce Maryi prośmy za młodych poszukujących drogi swojego powołania:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen
(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)

 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com