Biuletyn pielgrzymów duchowych - 6.08.2014r.

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

6 sierpnia 2014.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Czarnolasu do Ciepielowa, długości 27 km i z Łagowa do Wielgiego, długości 31 km, przechodząc przez parafie Zwoleń i Jasieniec Solecki. Nocujemy w Ciepielowie i w Wielgiem oraz w Gardzienicach. Wyrażamy wielką wdzięczność Ks. Stanisławowi Sławińskiemu, Proboszczowi z Ciepielowa, za gorące serce okazywane zawsze Pielgrzymom oraz za stały kontakt utrzymywany z Kierownictwem w ciągu całego roku w sprawach dotyczących Pielgrzymki! Dziękujemy Kochanym Parafianom z Ciepielowa i Wielgiego za bardzo życzliwe przyjęcie.
  2. W dniu wczorajszym, jak w każdy wakacyjny wtorek, w Katolickim Radiu Podlasie odbyła się audycja pielgrzymkowa – tym razem ze studia plenerowego w Czarnolesie. Audycja spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem ze strony słuchaczy – Pielgrzymów Duchowych. W jej trakcie odebraliśmy kilkanaście telefonów i wiele wiadomości SMS, w których nasi słuchacze dzielili się doświadczeniami duchowego pielgrzymowania, opowiadali o tym, jak wygląda duchowe pielgrzymowanie w poszczególnych parafiach, zapewniali o swojej pamięci i modlitwie oraz bardzo gorąco pozdrawiali wszystkich, którzy wędrują do Tronu Matki. Bardzo dziękujemy wszystkim Pielgrzymom Duchowym za zaangażowanie się w tę audycję i życzliwe słowa. Pozdrowienia Wasze w dniu dzisiejszym przekażemy Adresatom. Jednocześnie serdecznie pozdrawiamy wszystkich Pątników Duchowych i zapewniamy o naszej modlitwie. Gdyby ktoś z Was, Kochani Pątnicy Duchowi, chciał przekazać również takie pozdrowienia, prosimy o przesyłanie SMS lub telefonowanie na numer 508196355.
  3. Kuchnia w Ciepielowie – przy polu 3, 6, 8a, 8b, z dowozem na pola pozostałych Grup. Z dobrze poinformowanych źródeł dowiadujemy się, że będzie zupa ogórkowa z ogórków z Adamowa, jarzynowa i znowu rosół oraz żurek. Podobno jest szansa również na racuszki z jabłkami. Zostało to potwierdzone przed publikacją biuletynu;)
  4. Przy Pielgrzymce działa Służba Zaopatrzenia, posiadająca niezbędne produkty żywnościowe, potrzebne na trasie Pielgrzymki.
  5. Korzystając z życzliwości ludzi spotykanych na naszej drodze, pamiętamy o nich i dziękujemy za otrzymywane poczęstunki, możliwość noclegu, okazane serce oraz o stałej modlitwie w intencji naszych dobroczyńców.
  6. Jutro:
    Wstanie: w Ciepielowie i Wielgiem: godz. 430, śniadanie, pakowanie bagaży. Msza Święta w kościele w Ciepielowie i Wielgiem: godz. 600,
    w Gardzienicach dla Grup 9 – wstanie o godz. 500, Msza Święta o godz. 630. Bezpośrednio po Mszy Świętej – wymarsz na szlak Pielgrzymki.
 
ROZMYŚLANIE 5
CUDA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO WYRAZ ZBAWCZEJ MIŁOŚCI

„Cuda i znaki” Chrystusa, o których świadectwo dają Ewangelie, są objawieniem Bożej wszechmocy i zbawczej władzy Syna Człowieczego. Równocześnie objawia się w nich miłość Boga do człowieka, nade wszystko do tego, który cierpi, który jest w potrzebie, który błaga o uzdrowienie, przebaczenie i litość. Chrystus spełnia je, aby odnieść zwycięstwo nad wszelkim złem, jakie jest w świecie: złem fizycznym, złem moralnym, czyli grzechem, wreszcie nad tym, który jest „ojcem grzechu” w dziejach człowieka: szatanem.
Cuda są: „dla człowieka”. Są czynami Jezusa, które zgodnie z odkupieńczym celem Jego misji przywracają dobro tam, gdzie zagnieździło się zło. Zdają sobie z tego sprawę ci, którzy doświadczają ich na sobie lub są ich świadkami. Żaden z cudów Chrystusa nie służy karaniu, nawet tych, którzy zawinili.
Znamienny jest szczegół związany z pojmaniem Jezusa w ogrodzie Getsemani. Piotr gotów był bronić Mistrza mieczem, nawet uderzył sługę Arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos”. Ale Chrystus zabronił uciekania się do miecza. Co więcej: „dotknąwszy ucha, uzdrowił go”. A więc nie posługuje się mocą czynienia cudów dla własnej obrony. Nie prosi też Ojca, aby Mu zesłał „dwanaście zastępów anielskich” dla obrony przed wrogami. Wszystko, co czyni, również cuda, czyni w ścisłym zjednoczeniu z Ojcem. Czyni ze względu na królestwo Boże i zbawienie człowieka. Czyni z miłości.
W samym sposobie czynienia cudów zaznacza się ogromna prostota Chrystusa, Jego pokora, uprzejmość i delikatność. Jednocześnie nieskończoność istnienia i mocy Boga jest także nieskończonością miłości. Świadczą o tym cuda włączone do ekonomii Wcielenia i Odkupienia jako „znaki” miłosiernej miłości, z jaką Bóg posłał na świat swego Syna dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia. Syna oddanego nam aż do śmierci.
Nie pozostawiajmy tej wielkiej miłości bez wspaniałomyślnej odpowiedzi, pełnej wdzięczności i wyrażanej poprzez konsekwentne świadczenie czynami.

 
NOWENNA
DZIEŃ DRUGI – 6.VIII.2014 r.

Bł. Karolina Kózkówna – przyszła na świat 2.VIII.1898 roku w miejscowości Wał-Ruda na terenie diecezji tarnowskiej, jako czwarte z jedenaściorga dzieci w ubogiej, wiejskiej rodzinie. Pięć dni później została ochrzczona. Jej rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi i w takiej atmosferze wychowywali też swoje dzieci. Nic więc dziwnego, że Karolina od najmłodszych lat wiele czasu spędzała na modlitwie i nie rozstawała się z różańcem. Od najwcześniejszych lat dzielił się także swoja wiarą katechizując swoje młodsze rodzeństwo i inne dzieci ze swojej wioski. Chętnie służył też chorym, spełniając wobec nich potrzebne posługi i czytając książki religijne. Oddała swoje życie w obronie czystości 18.XI.1914 roku.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W dniu beatyfikacji Karoliny Kózkówny Jan Paweł II mówił:
„Czyż święci nie są po to, ażeby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie […]. Ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych […] Mówi o godności kobiety, o godności osoby ludzkiej. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, ale nosi w sobie zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym żywym, osiągnąć przez Chrystusa tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka, Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym „dla nas i dla naszego zbawienia”, to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”
Tarnów, 10.VI.1987 r.


Wpatrując się w postać bł. Karoliny, przez ręce Maryi prośmy za wszystkie kobiety i dziewczęta:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)
 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com