Wymiar duchowy

Jak przygotować się duchowo do Pielgrzymki i przeżyć ją dobrze?

Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę to rekolekcje w drodze. Dlatego bardzo ważne jest, aby wyruszając na nią, nastawić się zarówno na pracę duchową, jak i na to, że będzie trzeba - w tym duchu - podjąć pewne wyrzeczenia, a już na pewno pielgrzymować w sposób zdyscyplinowany i odpowiadający charakterowi tego wydarzenia.

Zanim wyruszysz

Wyruszając na trasę, należy przystąpić do Spowiedzi Świętej oraz włączyć się w przeżycie triduum przygotowawczego do Pielgrzymki, o ile takowe jest organizowane w miejscu wyjścia Grupy. Spowiedź przed wyruszeniem nie jest wymogiem koniecznym, bo zawsze także można przystąpić do niej w trakcie Pielgrzymki, dobrze jest jednak uczestniczyć w Pielgrzymce już od początku w sposób pełny i owocny. Dlatego doradzamy Spowiedź przed wyruszeniem na trasę, na samej zaś Pielgrzymce zachęcamy do Spowiedzi tych, którzy potrzebują więcej czasu na refleksję i przemyślenie swego życia chcą bądź chcących skorzystać ze Spowiedzi Świętej generalnej. Pielgrzymka to dobry czas do takiej Spowiedzi.

Posługą sakramentalną na trasie służą wszyscy Księża, jednak starajmy się spowiadać na trasie (na końcu Grupy), a nie w kościele po Apelu. To bardzo dobrze, że jesteśmy przyzwyczajeni do konfesjonału, ale miejmy na względzie zmęczenie naszych Księży Przewodników, którzy trasie również towarzyszą nam na trasie. Spowiedź, podczas poszczególnych etapów pielgrzymowania jest spokojna, bez pośpiechu, istnieje również możliwość dłuższego i owocnego dialogu ze Spowiednikiem. Natomiast w kościele po Apelu (o ile Apel tam się odbywa) jest codziennie udzielana Komunia Święta dla tych osób, które tego dnia wyspowiadały się na trasie i nie przystąpiły do Stołu Pańskiego na porannej Mszy Świętej.

Aby należycie przeżyć czas wędrownych rekolekcji, zabieramy ze sobą różaniec, modlitewnik i śpiewnik pielgrzymkowy (można go zakupić nawet w czasie Pielgrzymki), notes i długopis.

Już przed wyruszeniem należałoby określić intencję generalną swojego pielgrzymowania, w jakiej to intencji będziemy znosić wszelkie trudy drogi i w jakiej będziemy się modlić na trasie. Intencje szczegółowe natomiast możemy codziennie zapisywać na kartkach i dołączać do Modlitwy Różańcowej albo przedstawiać je w sercu. Wszystkie kartki z zapisanymi intencjami będą zebrane i złożone przed Tronem Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu wejścia Pielgrzymki.

Program pielgrzymki

Pełny i owocny udział w rekolekcjach wędrownych zakłada włączenie się we wszystkie punkty programu pielgrzymkowego. Co się na niego składa?

 1. Rano, po śniadaniu i złożeniu bagaży, uczestniczymy we Mszy Świętej. Jest to centralny punkt i najważniejsze wydarzenie, jakie w ciągu całego dnia pielgrzymowania może mieć miejsce. Czynnie włączamy się w liturgię, także w śpiewy, korzystając przy tym ze śpiewników. Pełniący posługę muzyczną na Mszy Świętej zawsze podają strony w śpiewniku, na których znajduje się dana pieśń. Pamiętajmy jednocześnie o zachowaniu postu eucharystycznego, a więc o powstrzymaniu się od jedzenia i picia (z wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed przewidywanym czasem przyjęcia Komunii Świętej.
 2. Po Mszy Świętej wyruszamy na trasę i tam uczestniczymy w modlitwach porannych, połączonych z dziękczynieniem za Mszę Świętą i Komunię Świętą (mocniej należy wyakcentować to dziękczynienie w modlitwach w Grupie i podkreślać jego wagę), wtedy też przeprowadzamy poranne Rozmyślanie i śpiewamy Godzinki.
 3. W ciągu dnia odmawiamy cząstkę Różańca z odczytaniem wspomnianych już intencji, oraz słuchamy konferencji programowej, związanej z myślą przewodnią całej Pielgrzymki, zwykle wyrażonej w haśle.
  Odprawiana jest także Koronka do Miłosierdzia Bożego, jak również Nowenna przygotowująca do spotkania z Matką.
 4. Pod koniec dnia - odmawiane są modlitwy wieczorne.
 5. Już na noclegu, o godzinie 21:00, ma miejsce Apel Jasnogórski.

Ponadto, może być wygłoszona w Grupie jakaś dodatkowa konferencja, bądź spotkanie ze specjalnie zaproszonym gościem, a bardzo gorąco proponuje się wprowadzanie chwil całkowitej ciszy. To ostatnie domaga się większego docenienia i praktykowania - serdecznie zachęcamy do tego!

Poza tym, pomiędzy poszczególnymi punktami programu dnia, modlimy się śpiewem. Jednak tutaj - bardzo zasadnicza uwaga! Starajmy się unikać śpiewów świeckich, o charakterze rozrywkowym czy dyskotekowym, bo tych nie brakuje w radiu czy w telewizji na co dzień. Pielgrzymka jest czasem bardzo szczególnym, dlatego powinno ją wyróżniać także wykonywanie śpiewów religijnych (wesołych). Niech to odróżnia ten czas od naszej codzienności, w której tak ważne miejsce zajmuje telefon, telewizor, radio czy komputer. Szczególnie duże znaczenie zasada ta zyskuje w momencie, gdy przechodzimy przez kolejne miejscowości i jesteśmy serdecznie witani przez ich mieszkańców. Wówczas nieodpowiedni śpiew może spowodować ich rozczarowanie, a z naszej strony - może to być złe świadectwo, dawane Pielgrzymce.

Trzeba nam bowiem dobrze zrozumieć, że charakter pokutny pielgrzymowania nie polega na zamartwianiu się czy na zwieszaniu głowy i podtrzymywaniu marsowego nastroju. Wręcz przeciwnie, pokuta jako skierowanie serca ku Bogu, jako zmiana naszego myślenia z ludzkiego - na myślenie bardziej na sposób Boży, zawsze jest czymś bardzo radosnym, dlatego charakter pokutny Pielgrzymki podkreślamy poprzez radość! Radość Bożą! Ponadto wyrażamy go poprzez chętne i szczere podporządkowanie się zasadom pielgrzymowania, oraz - poprzez codzienne budowanie atmosfery życzliwości, uprzejmości, pogody ducha i chętnej wzajemnej pomocy. Stąd też nie zwracamy się do siebie przez: "pan", "pani", ale przez: "bracie", "siostro".

Również w rozmowach z innymi Pątnikami na postojach, na noclegach, czy chociażby na trasie - w czasie na to przeznaczonym - wymieniajmy się duchowymi doświadczeniami z Pielgrzymki, rozmawiajmy o sprawach wiary, pomagajmy sobie w podjęciu mądrych i rzetelnych postanowień. Takie bowiem postanowienie - konkretne i odważne - powinno zakończyć udział w Pielgrzymce każdego z Pątników i być programem duchowej pracy w ciągu roku.

Intencje Mszy Świętych

Pielgrzymce codziennie sprawowana jest Msza Święta w intencji wszystkich Dobroczyńców i wszystkich jej życzliwych. Podobnie, codziennie sprawowane są Msze Święte w intencjach szczegółowych, dotyczących Pielgrzymki, według następującego porządku:

 • 2 sierpnia - za Kierowników i Bazę Pielgrzymki;
 • 3 sierpnia - za Autorów rozmyślań, konferencji i nowenny pielgrzymkowej;
 • 4 sierpnia - za kapłanów, alumnów i osoby zakonne, uczestniczące w Pielgrzymce;
 • 5 sierpnia - za Służbę Techniczną;
 • 6 sierpnia - za Służbę Przemarszu i Porządkową;
 • 7 sierpnia - za wszystkich zmarłych Pielgrzymów;
 • 8 sierpnia - o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego;
 • 9 sierpnia - za Służbę Zdrowia;
 • 10 sierpnia - za Służby: Muzyczną oraz Liturgiczną;
 • 11 sierpnia - za Katolickie Radio Podlasie i telewizję FaroTV;
 • 12 sierpnia - za Służbę Czystości i Kwatermistrzostwo;
 • 13 sierpnia - za Kuchnię Pielgrzymkową, Łączników, Kierowców Bagażowych oraz Zaopatrzenia;
 • 14 sierpnia - za dobrodziejów Pielgrzymki.

Zechciejmy te intencje włączać także do naszych prywatnych modlitw!

Niech głębokie przemyślenie i zastosowanie wszystkich przypomnianych tu zasad, które - choć może rzeczywiście nie najłatwiejsze - ale charakteryzowały naszą Podlaską Pielgrzymkę od jej powstania, pomoże wszystkim Pątnikom w przeżyciu jej jako wydarzenia religijnego, jako rekolekcji w drodze. Tylko mądre i zdyscyplinowane podejście do tego niezwykłego wydarzenia, jakim są te wędrowne rekolekcje, przyczyni się do ich obfitego owocowania w naszym życiu. Tego właśnie życzymy i w tym duchu zapraszamy do udziału w kolejnych Pielgrzymkach - czy to na szlaku, czy w sposób duchowy - oraz do stałej łączności z nami.

Prosimy też o modlitwę, aby całe to przedsięwzięcie przyczyniało się do powiększenia chwały Bożej i do pożytku nie tylko tych, którzy się w nie włączają, ale całej naszej Diecezji.

Modlitwa Pielgrzyma

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.
AMEN

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com