Pielgrzymka duchowa

Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osób starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób duchowy chcą łączyć się z pielgrzymami na trasie.

Warunki uczestnictwa

W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach od 1 sierpnia do 15 sierpnia:

 1. Będzie - w miarę możliwości - codziennie uczestniczył we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
 2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę południową Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
 3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
 4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma
 5. Przekaże swoją intencję uczestnictwa kierownictwu Pielgrzymki

Jak mogę przekazać swoją intencję?

 za pomocą formularza online Prześlij intencję
 przekazując wypełniony blankiet z intencją księdzu lub osobie wybierającej się na pielgrzymkę  Pobierz blankiet
 wysyłając pocztą na adres:
Piesza Pielgrzymka Podlaska
ul. Staszica 11
08-400 Garwolin  Pobierz blankiet

* blankiet duchowego uczestnictwa znajdą Państwo także w swojej parafii

Opłaty

Udział w Duchowej Pielgrzymce nie wiąże się z koniecznym uiszczaniem jakichś opłat. 

Dopuszcza jednak dokonywanie wpłat dobrowolnych. Pieniądze te przeznaczamy na cele organizacyjne pielgrzymki oraz jako formę wsparcia osób, których nie stać na pokrycie kosztów związanych z pójściem na pielgrzymkę.

Jeżeli ktoś zdecyduje się wspomóc Pielgrzymkę finansowo dobrowolną ofiarą, pieniądze można przesłać na konto:      

Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę
ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce
      nr 67 1240 2685 1111 0010 7394 6970 
(PEKAO S.A.  I o/Siedlce)

 

Pielgrzymka w Katolickim Radiu Podlasie

Katolickie Radio Podlasia wspiera nas już na etapie przygotowań, a potem stale towarzyszy nam na trasie.

Na falach tegoż Radia codziennie usłyszymy m.in. transmisję Mszy Świętej, w czasie której, zamiast homilii, odczytane będzie Rozmyślanie Pielgrzymkowe, Modlitwa południowa "Anioł Pański" wraz z konferencją programową, którą Pielgrzymi tego dnia usłyszą na trasie. Transmitowany jest także z trasy Pielgrzymki Apel Jasnogórski. Ponadto, wiele informacji przekazywanych jest w serwisach lokalnych, nadawanych co godzinę. Oprócz tego, w ciągu całej Pielgrzymki, będzie kilka transmisji Mszy Świętych z różnych miejsc.

Program audycji w KRP

Codziennie od 1 do 14 sierpnia:

 • 6:00 - Msza św. z rozmyślaniami w homilii
 • 12:00 - Anioł Pański i konferencja dnia
 • 8:50, 14:50 - relacje z trasy pielgrzymki (od 5 VIII)
 • 17:50 - podsumowanie dnia
 • 20:30 - modlitwa różańcowa
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z trasy Pielgrzymki

Ponadto:

 • 2.08, godz. 7:00 - transmisja Mszy św. z katedry, rozpoczęcie pielgrzymki
 • 4.08, godz. 21:00 - transmisja Apelu Jasnogórskiego z Dęblin
 • 5.08, godz. 7:00 - transmisja Mszy św. z Dęblina
 • 14.08, godz. 9:00 - transmisja Mszy św. z Jasnej Góry, zakończenie pielgrzymki

Informacje bieżące z trasy Pielgrzymki będą podawane również w serwisach lokalnych od 7:00 do 19:00 co godzinę.

Zatem, słuchanie w tych dniach naszej diecezjalnej Rozgłośni jest doskonałą formą nawiązania duchowej łączności z Pielgrzymami na trasie. Można też, za pośrednictwem Radia, przekazywać Pielgrzymom pozdrowienia i zapewnienia o modlitwie. To bardzo krzepi i podtrzymuje na duchu tych, którzy wędrują w spiekocie dnia.

Włączajmy się więc chętnie w duchowe uczestnictwo w rekolekcjach pielgrzymkowych, o ile nie możemy wyruszyć na szlak.

Modlitwa Pielgrzyma

Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szczęśliwie dojść do Tronu
Jasnogórskiej Pani i dopomóż
bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze
Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali
ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN

Aktualności dla pielgrzymów duchowych

Więcej aktualności

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com