List pasterski Biskupa Siedleckiego z okazji 38 PPP

5

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Zatrzymajmy się na chwilę nad sceną opisaną w dzisiejszej Ewangelii. Widzimy w niej Jezusa otoczonego Apostołami, powracającymi z misji głoszenia Dobrej Nowiny, którzy „opowiadali Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali”. Apostołowie podpowiadają nam, że trzeba Jezusowi opowiadać o doświadczeniu wypływającym z pełnienia Jego woli, Jego zaleceń. Trzeba dzielić się z Nim naszymi sukcesamii porażkami, bo On wszystkiego wysłucha, wyjaśni i ukierunkuje. Po rozmowie z Apostołami Jezus zwraca się do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco”. Uczniowie przyjęli zachętę swego Nauczyciela i podążyli razem z Nim na miejsce, gdzie mogli odpocząć po wypełnionym zadaniu. On jednak, gdy zobaczył wielkie tumy ludzi zgromadzone w miejscu, do którego przybyli, zaczął je nauczać, „bo byli jak owce nie mające pasterza”. Jezus ukazuje nam siebie jako dobrego Pasterza. Pasterza troszczącego się o swój lud, zapewniającego mu duchowy pokarm
i prowadzącego drogą zmierzającą do zbawienia. Mamy to szczęście, że przyjęliśmy Jezusa jako naszego dobrego i jedynego Pasterza. Dlatego pragniemy słuchać Jego prawdy, chcemy za Nim iść, bo droga, którą wyznacza jest pewna, dobra i prowadzi do prawdziwego szczęścia.

Możliwość doświadczenia tej prawdy daje nam nasza diecezjalna Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Idziemy w niej za Jezusem, dobrym Pasterzem, który nas prowadzi i naucza. Idziemy razem z Jego Matką Maryją, będącą wzorem zaufania Jego słowu. Idziemy też z naszymi świętymi i błogosławionymi, którzy są świadkami prawdziwości Jego drogi i Jego słowa. Modlitwa zaś, a szczególnie modlitwa różańcowa, będzie otwierać nasze serca na działanie Bożej łaski. Jak
w poprzednich latach, tak i w tym roku, już po raz 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska rozpocznie się 31 lipca we Włodawie, skąd wyruszy pierwsza grupa. Następnego dnia dołączą pątnicy z Parczewa i Białej Podlaskiej, 2 sierpnia wyruszą pielgrzymi z Siedleci kolejnych miejscowości, aby od 5 sierpnia – w zwartych dwóch kolumnach – podążać za Jezusem Chrystusem naszym Pasterzem i 14 sierpnia o poranku dotrzeć do Częstochowy, na Jasną Górę, gdzie Maryja, nasza Matka i Królowa jest czczona w cudami słynącym obrazie. Tam przez Jej wstawiennictwo – wiedząc, że zawsze jesteśmy wysłuchani – będziemy zanosić do Boga nasze podziękowania, prośby, przebłagania, będziemy składać nasze radości cierpienia. Dlatego gorąco zachęcam księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, zarówno dorosłych, młodzież, jak i dzieci, do licznego uczestnictwa w naszej diecezjalnej pielgrzymce. Tych, którzy z różnych powodów nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak, zapraszam do duchowego pielgrzymowania.

Drodzy Bracia i Siostry!

Głównym motywem podjęcia trudu pielgrzymowania jest wiara. Pielgrzymuję ponieważ sam wierzę. Pielgrzymuję ponieważ pragnę wyprosić dar wiary dla moich najbliższych. Bez wiary nie ma pielgrzymowania, ani fizycznego, ani duchowego. Bez wiary nie ma modlitwy, wzajemnej pomocy, nie ma zdolności do przebaczenia, ani radości. Pielgrzymujemy, ponieważ wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego; wierzymy w Ojca, który czuwa nad nami; wierzymy w Syna Bożego, który stał się człowiekiem oraz zbawił nas przez swą śmierć i zmartwychwstanie; wierzymy
w Ducha Świętego, który został dany wspólnocie Kościoła i każdemu z nas, po to, aby nas uświęcał i zachował w prawdzie oraz miłości. Hasło tegorocznej pielgrzymki związane jest z trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej i brzmi „Obdarowani Duchem Świętym”. Uczestnicząc w pielgrzymce – fizycznie lub duchowo – będziemy mogli pogłębić poznanie Osoby Ducha Świętego i wejść z Nim w jeszcze większą zażyłość. Pomocą w tym będą konferencje, których tematyka dotyczy działania Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w sercu wierzącego oraz mocy Jego darów. Będziemy też mieli okazję poznać historie osób, zarówno z kart Pisma Świętego, jak i z dziejów Kościoła, które współpracowały w swoim życiu z Duchem Świętym, a dzisiaj są dla nas wzorem do naśladowania.

Drodzy Bracia i Siostry!

Nasze tegoroczne pielgrzymowanie odbywa się w Roku Jubileuszu 200-lecia istnienia naszej Diecezji i setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Przed kilkoma tygodniami przeżyliśmy główne uroczystości jubileuszowe naszej Diecezji. 7 i 9 czerwca, w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, wraz z księżmi biskupami uczestniczącymi w Konferencji Episkopatu Polski, a 10 czerwca w naszych parafiach, dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymała cała wspólnota diecezjalna: biskupi, księża, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy w ciągu tych dwustu lat. Niech nasza piesza pielgrzymka na Jasną Górę będzie również okazją, by ponowić to podziękowanie – przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki – na pielgrzymim szlaku.

Nie zabraknie też w naszych rozważaniach pielgrzymkowych nawiązania do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległość, wolność jest wielkim darem, o który walczyli nasi praojcowie od początku formowania się naszej państwowości. Mówią nam o tym dzieje naszego państwa. Polska niepodległość ma już tysiącletnią tradycję. Sens odzyskanej w 1918 roku niepodległości zrozumiemy tylko wówczas, gdy nie stracimy z oczu tego ogromnego dziedzictwa, które Rzeczpospolita tworzyła i chroniła przez poprzednie wieki. Bez tej ciągłości nie zrozumiemy także dramatu, jakim stała się próba jego zniszczenia przez rozbiory. Dramatu, którego kolejne akty nosiły tytuły: Konfederacja Barska, Powstanie Kościuszkowskie, Powstanie Wielkopolskie, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe i szczęśliwe zakończenie, jakim stało się odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Bohaterami tych kolejnych aktów dramatu byli polscy patrioci. Wiele jest imion, które zasługuje na wdzięczną pamięć. Wielu bohaterów, spośród duchownych i świeckich, związanych jest z naszą diecezją. Wszystkich łączyło jedno: miłość do utraconej Ojczyzny, do utraconej wolności i nieustraszona chęć walki o jej odzyskanie. W czasie pielgrzymki będziemy o nich pamiętać, modląc się jednocześnie za Polskę – prosząc o jej duchowy
i materialny rozwój, o to by pozostała wierna Bogu i Ewangelii, by pozostała wierna Kościołowi, który zawsze, a szczególnie w trudnych i ciemnych okresach dziejów naszej historii, pozostawał niewzruszonym i pewnym bastionem miłości Ojczyzny.

Drodzy Bracia i Siostry!

Chciałbym jeszcze raz powrócić do Roku Jubileuszowego 200-lecia naszej Diecezji i wspomnieć o dwóch sprawach: o rozpoczynających się ewangelizacyjnych misjach parafialnych i o diecezjalnej jubileuszowej pielgrzymce do Krakowa. Pragnę polecić Waszym modlitwom rozpoczynające się – już na przełomie sierpnia i września w dekanatach janowskim i terespolskim – misje parafialne. Są one bardzo ważnym wydarzeniem dla poszczególnych parafii i dla całej diecezji. Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Niech Wasza modlitwa w czasie pielgrzymiej drogi w intencji ewangelizacyjnych misji parafialnych otworzy serca wszystkich na działanie Bożego słowa i Bożej łaski, niech pomoże w zwróceniu – mocniej niż dotychczas – serc wszystkich osób ku Panu Bogu. Polecam również Waszej modlitwie diecezjalną pielgrzymkę do Krakowa, która odbędzie się 15 września br. Większa część parafii przed utworzeniem diecezji podlaskiej, a dzisiaj siedleckiej, należała do diecezji krakowskiej. Do Krakowa, do kościoła Świętego Krzyża, udawali się unici, by przyjmować sakramenty święte. W tym roku mija również 40 lat od wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu i 19 lat od jego pielgrzymki do naszej diecezji, do Siedlec. Te wszystkie okoliczności stają się motywem pielgrzymowania do tego królewskiego miasta. Pomyślcie zatem o udziale w tej pielgrzymce, w czasie której nawiedzimy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Polach oraz podziękujemy za niestrudzonego pielgrzyma, jakim był św. Jan Paweł II.

Waszym szczególnym modlitwom polecam sprawę powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W czerwcu, w siedleckiej katedrze, sakrament kapłaństwa przyjęło tylko czterech diakonów. Diecezja ma większe potrzeby. Proście Maryję, Matkę powołanych, aby wypraszała dla naszego Kościoła diecezjalnego nowe powołania do służby Chrystusowi i Jego wiernym. Odpowiadając zaś na apel Ojca Świętego Franciszka polecajmy Bogu Synod poświęcony młodzieży, który odbędzie się w październiku br. w Rzymie pod hasłem: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” oraz styczniowe Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Księdza Kierownika Pielgrzymki, wszystkich kapłanów, a szczególnie ojców duchownych i księży przewodników poszczególnych grup, osoby życia konsekrowanego, zaangażowanych w służby pielgrzymkowe oraz wszystkich uczestników Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę polecam opiece naszej Matki i Królowej i z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

L.dz. 874/2018

Siedlce, dnia 20 lipca 2018 r.List pochodzi ze strony diecezji:

https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/list-pasterski-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-z-okazji-38-pieszej-pielgrzymki-podlaskiej-na-jasna-gore-2018/Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com