Biuletyn - 3 sierpnia

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
3 sierpnia 2016

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich Pątników Duchowych w kolejnym dniu pielgrzymowania. Pozdrowienia kierujemy do tych, którzy właśnie rozpoczęli pielgrzymowanie. Od dzisiaj dołączyły do nas Grupy 7a, 7b, 7c, część grupy 9a, 9b, 9c, 14a, 14b, 15a. Jutro wyruszają kolejne grupy. Jeszcze nie opuściliśmy naszej diecezji, więc niezdecydowanych zapraszamy na pątniczy szlak. Dla wszystkich starczy miejsca!
 2. Dziękujemy za włączenie się we wczorajszą audycje pielgrzymkową. Cieszymy się wspólnym pielgrzymowaniem, Waszymi modlitwami i łącznością duchową. Już za niespełna tydzień, tym razem w Kostomłotach kolejne spotkanie na falach KRP…
 3. Codziennie sprawowana jest Msza Święta w intencji wszystkich Pielgrzymów, Pielgrzymów Duchowych i Dobroczyńców Pielgrzymki. Pamiętamy o Was w naszych modlitwach i Wasze intencje polecamy w modlitwach na trasie. W tych dniach pamiętajmy w naszych modlitwach o ś.p. Kardynale Franciszku Macharskim, którego pogrzeb odbędzie się pojutrze w Krakowie.
  Dziękujemy za pozdrowienia dla pielgrzymów w grupach i zachęcamy do przesyłania kolejnych oraz przesyłania intencji duchowych drogą elektroniczną za pomocą formularza na naszej stronie internetowej.
 4. Dzisiaj przebyliśmy etap z Wodyń do Żelechowa długości 29 km, przechodząc przez parafie: Stoczek Łukowski i Wilczyska. Nocujemy w Żelechowie. Grupy kolumny bialskiej przebyły etap z Radzynia Podlaskiego do Jeziorzan, długości 36 km, przechodząc przez parafie Borki Radzyńskie, Kock i Poizdów. Nocujemy w Jeziorzanach i Przytocznie.
 5. Dziękujemy za gościnności mieszkańcom miejscowości noclegowych, zawsze pamiętamy o wdzięczności za okazaną dobroć i życzliwość. Szczególną wdzięczność wyrażamy dziś mieszkańcom Żelechowa, Jeziorzan, Przytoczna i Woli Gułowskiej.
 6. Apel w kościele w Żelechowie o godz. 2100. Dla grup kolumny bialskiej w kościele w Jeziorzanach, w Przytocznie i w Woli Gułowskiej. Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszamy wszystkich Pielgrzymów Duchowych i mieszkańców.
 7. Na pielgrzymce po Apelu, odbywającym się w kościele, jest udzielana Komunia Święta osobom, które w ciągu dnia skorzystały ze Spowiedzi Świętej. Pielgrzymów Duchowych, jeśli uczestniczą w Apelu i są w stanie łaski uświęcającej, a jeszcze w danym dniu nie przyjmowali Komunii Świętej również zapraszamy.
 8. Jutro:
  - kolumna siedlecka: wstanie : godz. 430, śniadanie i pakowanie bagaży
  Msza Święta w kościele w Żelechowie: godz. 600.
  - dla Grup w Jeziorzanach i w Przytocznie: wstanie: godz. 530, śniadanie, pakowanie bagaży;
  Msza Święta w Przytocznie i w Jeziorzanach: godz. 700.
 9. Kierownictwo Pielgrzymki wraz z Pątnikami serdecznie pozdrawia wszystkich Pielgrzymów Duchowych. Zapewniamy o modlitwie i o nią prosimy.


ROZMYŚLANIE 2

ZAGUBIONE OWCA I DRACHMA - Łk 15,1-10
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca». 

* * *

Pozostawianie 99 owiec dla szukania jednej, która się dobrowolnie oddaliła, wydaje się być nieroztropne. Ale z drugiej strony, ukazuje wspaniałomyślność pasterza, któremu zależy na dobru każdej z owiec stada. Dobrowolne opuszczenie stada przez owcę jest przede wszystkim zagrożeniem jej życia, jest momentem narażenia się na rozszarpanie przez drapieżne wilki. Taka owca kierując się swawolą w swej wolności, oddala się od stada sądząc, że gdzie indziej niż przy pasterzu znajdzie bardziej żyzne pastwiska. I przez chwilę może mieć takie wrażenie. Ale jeśli nie będzie kogoś, kto ją chroni swą mocą, swą potęgą, narażona jest na szybką śmierć, na zagładę, na zniszczenie, na szybki kres, na przegraną. Popatrzmy zatem nie tyle w tej perspektywie, że zagubiona owca jest stratą dla pasterza, dla jego majątku, ale w optyce niebezpieczeństwa życia owcy. Pasterz, zostawiając stado pod okiem innych stróżów, szuka tej, której życie jest zagrożone. Idzie zatem po nią nie dla dobra swego majątku, ale dla ochrony życia owcy. Kiedy ją znajduje, mówi współpracownikom: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Cieszy się, że znalazł ją żywą, może już dobrze wystraszoną tym, że odczuła w pewnym momencie brak stada, czyli wspólnoty. Taki brak wspólnoty, bycia poza nią, powinien być też dla nas pewnym poczuciem przerażenia, gdyż wykluczenie prędzej czy później prowadzi do śmierci.

Chrystus został oskarżony przez faryzeuszy za to, że chodzi: 1) do celników - ludzi znienawidzonych przez społeczeństwo, którzy zbierali podatki na rzecz okupanta rzymskiego oraz wielokrotnie czynili lichwę, biorąc dla siebie znaczną część i 2) do grzeszników - czyli łamiących Prawo Boże – zasady religijne Izraela. Należy w tych celnikach i grzesznikach widzieć nas samych, którzy też grzeszymy, którzy nie jesteśmy idealni względem Prawa Dekalogu i innych przykazań; którzy prowadzimy swoje gierki społeczne, którzy może też nie zawsze w uczciwy sposób chcemy dorobić się majątku na fałszerstwach, na niepłaceniu podatków, itp. Do takich właśnie nas: poranionych, okaleczonych grzechami, pogubionych jak owce na pustyni życia, przychodzi Jezus, aby nas szukać i znaleźć. Aby nas z radością wziąć na swoje ramiona i przynieść do wspólnoty Kościoła, by cieszyć się wspólnie z innymi z naszego ocalenia. Chrystus mówi: „Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. ”
Co to wszystko dla nas znaczy? Oznacza to, że każdy z nas, osobiście, po imieniu jest dla Chrystusa ważny! Należy życzyć sobie nawzajem, abyśmy o tym pamiętali. Byśmy pozwolili na to, aby nas - pogubionych - Chrystus szukał, poprzez sakrament pokuty, poprze braterskie upomnienie, poprzez troskę drugiego człowieka o moje dobro. Ale też w kierunku odwrotnym, tzn. aby każdy z nas czuł się wezwany do poszukiwania na pustyniach świata tych, którzy się pogubili. Abyśmy byli dla nich jak pasterze, którzy ich poszukują i przyprowadzają do stada, do wspólnoty Kościoła. To będzie bardzo konkretna forma przeżywania miłosierdzia: przyjmowania go od Chrystusa i okazywania go drugiemu człowiekowi. Najważniejsze, aby nie zwątpić w miłosierną miłość Boga do nas i być jej dowodem w świecie.
Podobnie kobieta, która przeszukuje dom w poszukiwaniu zagubionej drachmy. Zwróćmy uwagę, co w tej przypowieści widać równie wyraźnie jak w poprzedniej, że to kobieta szuka drachmy, a nie drachma kobiety, analogicznie: pasterz szuka owcy, a nie owca pasterza. To wskazuje na troskę Boga o człowieka. Czyli znalezienie drachmy i owcy możemy porównać do przeżycia nawrócenia, które nie wynika z naszej wspaniałomyślności, ale z powodu działania Boga w naszym życiu. To on nas szuka i znajduje. To Bóg pierwszy wyciąga po nas swą rękę. Nawrócenie jest działaniem w nas łaski Pana Boga.
Kobiety Wschodu, aby móc wyjść za mąż, potrzebowały zgromadzić 10 lub 20 drachm. To była ich przepustka do małżeństwa. Był to tzw. posag, który kobiety nosiły na złotym łańcuszku zawieszonym na szyi. Zatem zagubiona 1 z 10 drachm, byłaby powodem niemożliwości założenia rodziny, a jednocześnie wstydem dla niewiasty i jej rodziny, brakiem możliwości zamążpójścia. Dlatego kobieta z uporem szuka pieniążka, ostrożnie wymiatając mieszkanie, a ten trud zamienia się w radość jej samej i jej koleżanek, czyli wspólnoty bliskich jej osób. Każda drachma ma swą określoną wartość w zbiorze i właśnie z tego powodu kobieta zaczyna jej poszukiwać. Jak to czytać? Każdy z nas ma swą określoną – tzn. wielką wartość w oczach Boga i we wspólnocie Kościoła, dlatego bez względu na to czy zostaje stado 99 owiec czy zbiór 9 drachm, Bóg i tak będzie szukał naszej osoby, pojedynczej, niepowtarzalnej, niezastąpionej, umiłowanej. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że aż tak ważni jesteśmy dla Boga? Czy przypadkiem w to nie wątpimy?
Jezus mówi: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. Ja daję za nie życie swoje.” Jezus nie patrzy na koszty i czas, ale robi wszystko co może, aby nas ocalić. Najpełniej dokonuje się to przez oddanie za nas swego życia na krzyżu. Jezus – Pasterz nie jest najemnikiem, ale kimś komu naprawdę zależy na owcach. Obyśmy i my dojrzewali do odpowiedzialności jeden za drugiego, dla dobra całej wspólnoty i dobra indywidualnego każdego człowieka.
Dziś w rolę Chrystusa – Pasterza wciela się Kościół, którego zadaniem jest chronić stado i szukać zagubionych. Kto to jest Kościół? To każdy z nas ochrzczonych, bez względu na wiek i funkcję społeczną. Najprostsza rozmowa z bliźnim czy modlitwa za niego może być dla niego ratunkiem i pomocą, może być okazaniem miłosierdzia. Dlatego nie zaniedbujmy tych okazji, które spotykamy w naszej codzienności, aby przyprowadzać braci do wspólnoty.
Chrystus jest dla nas pełnią miłosierdzia, jest tym, który prawdziwie kocha i troszczy się o każdego z nas. Pozwólmy się ogarnąć Jego miłości, bo zależy mu na tym, byśmy żyli z Nim w głębokiej relacji. To jest ważne dla Chrystusa, gdyż jak czytamy: „radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.


POSTANOWIENIE DNIA:
Pomodlę się za wszystkich zagubionych grzeszników: Ojcze nasz…


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com