List pasterski Biskupa Siedleckiego z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz 36 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę

5
4
List pasterski Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
oraz 36 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę

(2016)


Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia!
Najbliższe dni i tygodnie to czas obfity w wielorakie ważne wydarzenia.
Związane są one przede wszystkim z trwającym Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia i ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży. Do nich chciałbym dodać również 36 Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Jasną Górę. We wszystkich tych wydarzeniach mamy do czynienia ze spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem.
Rok Miłosierdzia wzywa nas do spotkania z Bogiem, który bogaty jest w miłosierdzie. Światowe Dni Młodzieży zachęcają do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem,
który już za kilka dni przybędzie do naszej Ojczyzny, aby ukazać młodzieży całego świata dobroć Jezusa. Również i nasza diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie podążać na spotkanie z Maryją i Jej Synem Jezusem Chrystusem.
Chciałbym więc razem z Wami, Drodzy Siostry i Bracia, rozważyć temat spotkania. Pomocą w odkrywaniu jego znaczenia niech stanie się Boże słowo, które dla nas, ludzi wierzących, jest źródłem mądrości.
Pierwsze czytanie opisuje spotkanie najważniejsze i podstawowe dla każdego człowieka, czyli spotkanie z Bogiem. Zauważmy, że Bóg przychodzi do Abrahama
w osobach wędrowców. Przybywa w najbardziej nieoczekiwanym momencie,
w najgorętszej porze dnia, kiedy zwykle nikt nie przychodzi, nikogo się nie oczekuje. Bóg zwykle zaskakuje. Wiemy również, że to przyjście Boga do Abrahama odbywa się nie tylko w najgorętszej porze dnia, ale także najgorętszym - jeśli tak możemy powiedzieć - okresie jego życia, gdy noszona w sercu nadzieja na obiecanego syna właściwie zaczyna się wypalać. Abraham, gdy dostrzegł nieoczekiwanych gości, wstaje, wychodzi im na spotkanie, zaprasza do wejścia i przygotowuje wraz ze swą żoną Sarą posiłek Nie odczuwa wobec przybyłych żadnego lęku, niepokoju czy obawy, a wręcz przeciwnie okazuje wobec nich radość i pokój. Przyjęci wędrowcy odchodząc zapowiadają spełnienie obietnicy danej mu przez Boga, że Sara urodzi oczekiwanego potomka. Abraham wie, że nikt inny nie mógł zapewnić go o wypełnieniu się tej obietnicy, jak tylko sam Bóg, dlatego był pewny, że to On sam przyszedł do niego
i okazał mu swe miłosierdzie. Abraham spotykając oraz przyjmując wędrowców, przyjął samego Boga i otrzymał od Niego błogosławieństwo.
Drodzy Siostry i Bracia! Spotkanie z Bogiem jest dla każdego człowieka, szczególnie człowieka wierzącego podstawowym doświadczeniem jego życia. Ono stoi u fundamentu, u początku każdego spotkania z drugim człowiekiem; wskazuje,
że również spotkanie z bliźnim może być spotkaniem oczekiwanym, nie budzącym żadnego lęku i przynoszącym duchowe dobro. Winno być ono podobne do spotkania Jezusa z Martą i Marią w ich domu w Betanii. To spotkanie w domu przyjaciół Jezusa uczy nas zachowania hierarchii wartości, jaką należy kierować się w każdym spotkaniu. Pokazuje, że ważniejsze jest słowo, ważniejsza jest rozmowa niż stół, chociaż nie jest on przez Jezusa negowany. Dobrze jest zwrócić na to uwagę, gdy spotykamy się z naszymi bliskimi w kręgu rodziny czy przyjaciół. Pamiętajmy, że dobre i mądre słowo jest najważniejsze. A takiego słowa człowiek wierzący uczy się od Jezusa, od Tego,
który jest słowem Boga do człowieka, słowem zaspakajającym jego potrzeby i nadzieje. Pragnąłbym, abyśmy w ten sposób patrzyli na wydarzenia, które są przed nami,
na spotkania, których oczekujemy i na które chciałbym Was, Drodzy Diecezjanie, serdecznie zaprosić.
Pragnę Was zaprosić do udziału w spotkaniach, które związane są ze Światowymi Dniami Młodzieży. Zarówno na spotkania z młodzieżą przyjeżdżającą
do naszej diecezji z różnych części świata, jak i w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Młodzież, która do nas przybędzie przywozi doświadczenie swej wiary w Jezusa i pragnie się tym doświadczeniem z nami dzielić. Ta wymiana duchowych doświadczeń będzie się dokonywać w naszych rodzinach, w których młodzi ludzie się zatrzymają, na spotkaniach w parafiach, w rejonach oraz na dwu spotkaniach ogólnodiecezjalnych w Siedlcach i w Kodniu. Będzie to dla nas niepowtarzalna okazja do posłuchania świadectw młodych przyjaciół Chrystusa i do zauważenia, jak Pan Bóg działa w sercach naszych braci i sióstr żyjących w dalekich od nas częściach świata.
My również będziemy mogli powiedzieć o naszym doświadczeniu wiary.
Mam nadzieję, że te kilka dni przeżyte razem, będzie czasem wzajemnego duchowego ubogacenia, którego dopełnieniem stanie się spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie lub w Częstochowie.
Z naszymi młodymi gośćmi do Krakowa wybiera się także nasza młodzież, której towarzyszyć będą księża i osoby życia konsekrowanego. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy udają się na te ważne uroczystości, a tych którzy jeszcze takiej decyzji nie podjęli, gorąco zachęcam do włączenia się w to niecodzienne wydarzenie. Ojciec Święty Franciszek przywozi każdemu z nas słowo wiary
i doświadczenie wiary całego Kościoła. On na obecnym etapie historii Kościoła
jest świadkiem, urzędowym świadkiem wiary w Jezusa Bożego Syna. To świadectwo, dawane przez słowo, a może jeszcze bardziej - co jest charakterystyczne dla Papieża Franciszka - przez czyn, jest nam dzisiaj wszystkim, zarówno młodym jak i starszym bardzo potrzebne. Spotkania z młodymi całego świata z następcą Świętego Piotra pozostaną niezapomnianym wspomnieniem, przekazywanym kolejnym pokoleniom.
Mamy również możliwość spotkania z Ojcem Świętym w Częstochowie.
Jest to spotkanie jednodniowe, niewymagające wielu przygotowań, a związane przede wszystkim z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Przed 50 laty, w czasie obchodów milenijnych, ówczesne władze komunistyczne nie pozwoliły przybyć na Jasną Górę Ojcu Świętemu Pawłowi VI. Obecnie możemy cieszyć się obecnością na naszym jubileuszowym dziękczynieniu Papieża Franciszka i wraz z nim odnowić pamięć
o wydarzeniach sprzed 1050 lat, które rozpoczęły wchodzenie Jezusa Chrystusa
i Jego Ewangelii do codziennego życia naszych przodków, do naszej historii
i zdecydowały o miejscu Polski pośród krajów Europy. Zachęcam zatem do udziału
w tym wydarzeniu wszystkich, którzy nie wybierają się do Krakowa.
Drodzy Siostry i Bracia! Do Częstochowy, na Jasną Górę, na spotkanie z Matką Jezusa, wyruszy już po raz 36 nasza Piesza Pielgrzymka Podlaska. Rozpocznie się ona jak w latach poprzednich już 31 lipca wyjściem pierwszych grup z Włodawy, 1 sierpnia z Białej Podlaskiej, a 2 sierpnia z Siedlec. Na Jasnej Górze pielgrzymi spotkają się
z Maryją w Jej cudownym Obrazie i oddadzą Jej cześć 14 sierpnia wczesnym rankiem. Złożymy wówczas Maryi nasze intencje, noszone przez kolejne dni pielgrzymowania zarówno fizycznego, jak i duchowego. Będą to intencje osobiste, ale także dotyczące naszych rodzin, parafii z których pochodzimy i naszej diecezji. Kładę na sercu wszystkich pielgrzymów modlitwę o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Bez dobrych, odpowiedzialnych, mądrych i świętych księży diecezjalnych i zakonnych, bez osób życia konsekrowanego, zakochanych całym sercem w Bogu, nasze wspólnoty parafialne, nasz Kościół diecezjalny, nie będą mogły wypełniać swego posłannictwa. Jezus zachęca nas, w odczytanej Ewangelii, abyśmy prosili Pana żniwa, by posłał robotników na swoje żniwo. Nasze Wyższe Seminarium Duchowne oczekuje na młodych ludzi, gotowych poświęcić się pracy na niwie Pańskiej. Nie ustawajmy w tej modlitwie, dziękując jednocześnie Bogu za wyświęconych
w czerwcu 7 kapłanów i za wszystkich księży, którzy w tym roku podjęli się trudu pielgrzymowania, towarzysząc swym wiernym na pątniczym szlaku.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Błogosławieni miłosierni”.
Nawiązuje ono zarówno do Roku Miłosierdzia, jak i do treści Światowych Dni Młodzieży. Przez kolejne dni naszego pielgrzymowania będziemy mieli okazję
do pogłębienia tematu miłosierdzia. Najpierw miłosierdzia jakiego doświadczamy
ze strony Boga, a także miłosierdzia jakim obdarzamy i jakie przyjmujemy od naszych braci i sióstr, od naszych bliźnich. Niech spotkanie z Bogiem, który bogaty jest
w miłosierdzie, a także z Maryją, Matką Miłosierdzia, pozwoli nam na otwarcie naszego serca na miłosierdzie nam okazywane i przez nas przyjmowane.
Pomimo, że nasza diecezjalna pielgrzymka rozpoczyna się bezpośrednio
po Światowych Dniach Młodzieży, to jednak mam nadzieję, że grupy pielgrzymkowe nie będą mniej liczne niż w roku ubiegłym.
Drodzy Siostry i Bracia - zachęcam Was, abyście w czasie tak wielu ważnych wydarzeń w naszym życiu religijnym nie pozostali na nie obojętni. Znajdźcie chęci
i czas na udział w tych spotkaniach, które zostały nam wszystkim zaproponowane. Niech te, w których zdecydujecie się uczestniczyć, pozwolą Wam na osobiste spotkanie
z Bogiem, z Jego miłosierną miłością i otworzą serca na naszych bliźnich.
Na ten czas z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


BISKUP SIEDLECKI
 
L.dz. 789/2016
Siedlce, dnia 9 lipca 2016 r.
List pasterski należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej,
w niedzielę 17 lipca br.


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com