Biuletyn - 13 sierpnia

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
13 sierpnia 2015 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Przyrowa do Mirowa, długości 30 km, przechodząc przez parafie: Żuraw, Małusy Wielkie. Nocujemy w Mirowie, w parafii Niepokalanego Serca NMP, gdzie jesteśmy zawsze bardzo gościnnie przyjmowani przez mieszkańców.
 2. Dziś dołączy do nas wielu Gości. W szczególny sposób cieszymy się obecnością Pielgrzymów Duchowych. Razem z Wami tworzymy jedną Rodzinę Pielgrzymkową. Radością naszą jest obecność wszystkich odwiedzających naszych pątników, ale prosimy o uszanowanie religijno – pokutnego charakteru Pielgrzymki (zachowanie porządku, ciszy nocnej, noszenie odpowiedniego stroju, powstrzymanie się od palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania lodów). Za zachowanie się Gościa odpowiada, ze wszystkimi tego konsekwencjami, Pielgrzym do którego przybył.
 3. Dzisiaj Msza Święta w Mirowie o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczył będzie Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, koncelebrować będzie Biskup Piotr Sawczuk oraz kapłani posługujący w pielgrzymce. Homilię wygłosi Arcybiskup Stanisław Nowak z Częstochowy.
 4. Przed Mszą Świętą będzie możliwość zaopatrzenia się w pamiątki pielgrzymkowe: kubki, smycze, znaczki pielgrzyma, różańce.
 5. Ofiary zbierane na tacę w czasie Mszy Świętej pozostają jako wyraz naszej wdzięczności dla parafii Mirów i pomoc w budowie kościoła.
 6. Baza znajduje się przy kościele w Mirowie. -tu-Kuchnia w dniu dzisiejszym już nie funkcjonuje, więc nie jesteśmy w stanie podać menu. Jesteśmy jednak pewni, że i bez wskazówek dotyczących menu pielgrzymkowego doskonale sobie poradzą w kuchni wszystkie panie w naszych domach. Nie umniejszając kulinarnym zdolnościom panów…
 7. Jutro:
  • wstanie pierwszych Grup o godz. 3.30, następnych – według ustaleń Przewodników;
  • wyjście Grupy 1 o godz. 4.15, pozostałe Grupy – według naturalnej kolejności;
  • w czasie drogi modlimy się bez śpiewów, ze względu na wczesną porę;
  • moment dojścia do Szczytu i przejście przez Kaplicę niech będzie wyrazem przeżycia radości, a powstrzymanie się od niestosownych w tym miejscu okrzyków, a także od niewłaściwych zachowań, jak chociażby wypuszczanie lub przebijanie balonów – niech będzie potwierdzeniem naszego głębokiego przeżycia rekolekcji w drodze;
  • po prezentacji Grupy przed Szczytem Jasnogórskim trzymamy się za ręce, aby uniknąć niekontrolowanego powiększania się Grup;
  • Msza Święta przed Szczytem o godz. 9.00. Eucharystii przewodniczyć będzie Biskup Łukasz Buzun z Kalisza, który pielgrzymował przed laty w naszej pielgrzymce jako przewodnik głupy 17. Liturgię przygotowuje Pielgrzymka Kaliska. Wraz z nami modlić się będą pątnicy z Kalisza, Łomży i Płocka.
  • do Mirowa wracamy indywidualnie; do Mirowa można dojechać autobusem MPK nr 26.
  • tradycyjne spotkania w Grupach, będące podziękowaniem za wspólnie przeżyte rekolekcje i Służbom za ich pracę – według ustaleń Księży Przewodników;
  • cisza nocna obowiązuje w Mirowie również 14 sierpnia od godz. 22.00 do 6.00;
  • Pielgrzymka kończy się 15 sierpnia o godz. 11.00 Uroczystą Mszą Świętą Odpustową przed Szczytem Jasnogórskim – starajmy się nie wyjeżdżać wcześniej!;
  • wracajmy do domu duchowo ubogaceni, świadectwem tego niech będzie nasze zachowanie się w czasie podróży.
 8. Pielgrzymka już jutro rano stanie u celu swej wędrówki – u stóp Jasnogórskiej Pani. Dziękujemy Wszystkim Pątnikom Duchowych za podjęty trud. Wyrażamy wdzięczność za modlitwę, która jest zawsze wsparciem dla pielgrzymujących fizycznie, za gromadzenie tak licznie w kościołach naszej diecezji, za słowa pozdrowień. Doświadczamy nieustannie łączności duchowej, dzięki której tworzymy jedną Pielgrzymkę Podlaską. Wielka jest nasza wdzięczność dla Katolickiego Radia Podlasie za umożliwienie tej łączności przez codzienne relacje z trasy, szczególnie dla zespołu towarzyszącego nam na trasie: ks. Daniela Struczyka, Sławomira Karczewskiego i Artura Dernowskiego.
 9. Wraz z dotarciem do celu – Jasnej Góry – kończy się nasza nowenna, publikowana poniżej. Dziękujemy wszystkim, którzy korzystali z tekstów nowenny, codziennych rozmyślań, konferencji. Prosimy o trwanie w łączności z pielgrzymką poprzez odwiedzanie strony internetowej, zamieszczanie świadectw jak wygląda przeżywanie treści wyniesionych z pielgrzymowania w codzienności. Z pewnością będziemy mieli możliwość spotkania zanim rozpocznie się 36. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Takie spotkanie planowane w połowie września w Woli Gułowskiej. Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej
Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!!!

 
ROZMYŚLANIE 12
Jesteśmy sobie bliscy
Siostry i bracia. Pod koniec naszej pielgrzymki uświadamiamy sobie, że przez życie nie idziemy sami. Obok nas są ludzie. Uśmiechnijmy się do nich.
„Brat”, „siostra” to słowa, które chrześcijaństwo bardzo lubi, a dzięki doświadczeniu rodzinnemu, te słowa, rozumieją wszystkie kultury i wszystkie epoki.
Psalmista tak oto opiewa piękno więzi braterskiej: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Ps 132,1). Jezus Chrystus doprowadził do pełni również to ludzkie doświadczenie bycia braćmi i siostrami, włączając je w doświadczenie miłości trynitarnej i rozwijając tak, że wykracza poza więzi pokrewieństwa a także jest w stanie pokonać każdy mur obcości.
Wiemy, że kiedy relacja braterska ulega zniszczeniu, to otwierają się drogi bolesnych doświadczeń konfliktu, zdrady i nienawiści. Biblijna historia Kaina i Abla jest przykładem tych negatywnych konsekwencji. Kiedy Kain zabił Abla, Bóg pyta go: „Gdzie jest brat twój, Abel?” (Rdz 4,9a). Jest to pytanie, które Pan nieustannie zadaje w każdym pokoleniu. I niestety, w każdym pokoleniu, nie przestaje powtarzać się ta dramatyczna odpowiedź Kaina: „Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?”(Rdz 4,9b).
Więź braterstwa, która tworzy się między dziećmi w rodzinie, jeżeli realizuje się ona w klimacie wychowania do otwartości na innych, staje się wielką szkołą wolności i pokoju. Może nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale to właśnie rodzina wprowadza braterstwo w świat (ubogaca świat braterstwem)! Wychodząc od tego pierwszego doświadczenia braterstwa, karmionego uczuciami rodzinnymi i wychowaniem rodzinnym, styl braterstwa promieniuje jak obietnica na całe społeczeństwo i na relacje między narodami.
Błogosławieństwo jakie Bóg w Jezusie Chrystusie, wylewa na tę więź braterstwa, poszerza ją w sposób niewyobrażalny, czyniąc ją zdolną do pokonywania wszelkich różnic narodowościowych, językowych, kulturowych, a nawet religijnych.
Pomyślcie, czym staje się więź między ludźmi, nawet bardzo różnymi od siebie, kiedy mogą powiedzieć drugiej osobie: “Jest on dla mnie wręcz jak brat, jest ona dla mnie jak siostra!” Historia zresztą, wystarczająco pokazała nam, że wolność i równość, bez braterstwa, mogą wypełnić się indywidualizmem i konformizmem.
Braterstwo w rodzinie jaśnieje i wyraża się w sposób szczególny kiedy dostrzegamy staranie, cierpliwość, bliskość, miłość, którymi otaczani są najsłabsi, brat lub siostra, chorzy lub niepełnosprawni. Na całym świecie jest wiele braci i sióstr, którzy postępują w ten sposób, i może nie do końca doceniamy ich hojności. Kiedy w rodzinie jest wiele rodzeństwa, najstarsi pomagają mamusi i tatusiowi, troszczyć się o młodszych to jest piękne, to dzieło braterskiej pomocy.
Posiadanie brata lub siostry, którzy Cię kochają to potężne doświadczenie, bezcenne i niezastąpione. W ten sam sposób odnosi się ono do chrześcijańskiego braterstwa. Najmłodsi, najsłabsi, najbiedniejsi powinni zwracać naszą uwagę: mają prawo chwycić nas za duszę i serce. Tak, to są nasi bracia i powinniśmy ich kochać i traktować ich jako takich.
Kiedy tak się dzieje, gdy ubodzy są członkami naszego domu, nasze chrześcijańskie braterstwo ponownie nabiera życia. Chrześcijanie bowiem wychodzą na spotkanie biednych i słabych, nie dlatego aby wypełnić jakiś program ideologiczny, ale dlatego, że słowo i przykład Pana [Jezusa] mówią nam, iż są oni naszymi braćmi. To jest podstawowa zasada miłości Boga i sprawiedliwości między ludźmi.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest przywrócenie braterstwa do centrum naszego społeczeństwa, technokratycznego i biurokratycznego: a więc i wolność i równość nabiorą właściwej wymowy. Dlatego z powodu nieśmiałości czy lęku nie pozbawiajmy lekkomyślnie naszych rodzin piękna szerokiego braterskiego doświadczenia synów i córek.  Nie traćmy  naszej ufności, że wiara jest  zdolna czerpać z tego doświadczenia, oświeconego błogosławieństwem Boga.

 
NOWENNA
DZIEŃ DZIEWIĄTY – 13 sierpnia 2015 r.
Misja Dziadków
„Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. […] Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”.
(z Jasnogórskich Ślubów Narodu)

Z nauczania św. Jana Pawła II:
„Istnieją kultury przejawiające szczególną cześć i wielką miłość dla osób starszych. Człowiek stary nie bywa tam nigdy wyłączony z rodziny, czy traktowany jako nieużyteczny ciężar; pozostaje w rodzinie i chociaż zobowiązany do szanowania autonomii nowej rodziny, nadal bierze czynny i odpowiedzialny udział w jej życiu, a nade wszystko wypełnia cenne posłannictwo świadka przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i dla przyszłości. Inne kultury natomiast, zwłaszcza w następstwie nieuporządkowanego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, doprowadziły i nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia starszych na margines życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a równocześnie duchowego zubożenia dla wielu rodzin. Działalność duszpasterska Kościoła winna pobudzić wszystkich do odkrycia i docenienia zadania osób starszych we wspólnocie świeckiej i kościelnej, a zwłaszcza w rodzinie. W rzeczywistości „życie osób starszych ułatwia nam zdanie sobie sprawy z hierarchii wartości ludzkich; ukazuje ciągłość pokoleń i wspaniale przedstawia wzajemną zależność Ludu Bożego. Osoby starsze ponadto mają charyzmat przekraczania barier między pokoleniami, zanim one zaistnieją”. (FC 27)

Jasnogórska Pani, za Twoim wstawiennictwem polecamy Ojcu niebieskiemu wszystkie polskie małżeństwa i rodziny, i prosimy:
 1. Aby osoby starsze i samotne otoczone zostały należną im opieką swoich najbliższych. Ciebie prosimy…
 2. Aby młode pokolenie umiało czerpać z doświadczenia, wiedzy i mądrości osób starszych. Ciebie prosimy…
 3. Aby osoby przebywające w domach spokojnej starości i zakładach opiekuńczych doświadczały szacunku i miłości swoich opiekunów. Ciebie prosimy…
 4. Aby osoby starsze, chore i samotne mogły zawsze liczyć na wsparcie przywódców państw i środowisk, w których żyją na co dzień. Ciebie prosimy…

Pod Twoją obronę…

Módlmy się:
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com