Biuletyn - 11 sierpnia

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
11 sierpnia 2015 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj wędrujemy z Łopuszna i Jedla do Żelisławic i Żelisławiczek (34 km), oraz z Eustachowa, Józefiny do Czarncy (29 km), przechodząc przez parafie: Stojewsko, Krasocin i Włoszczowa. Nocujemy na terenie parafii Czarnca.
 2. Coraz bardziej zbliżamy się do celu naszego pielgrzymowania – Jasnej Góry. Od początku staramy się nie marnować kolejnych dni, które Pan nam dał, ale te dni ostatnie zdają się być wyzwaniem szczególnym. Módlmy się za siebie nawzajem, a zwłaszcza za tych, którzy boją się lub lekkomyślnie zwlekają z podjęciem dzieła przemiany, którzy szczególnie potrzebują Spowiedzi Świętej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pielgrzymom Duchowym za trwanie w modlitewnej łączności. Prośmy i dla siebie nawzajem o odwagę do podjęcia konkretnych postanowień, aby owoce tegorocznej Pielgrzymki w naszym chrześcijańskim życiu były trwałe, abyśmy dzięki przeżyciu tych rekolekcji w drodze, pielgrzymując fizycznie czy duchowo – umacniali wiarę, że w Bogu jest źródło naszej siły do walki o święte, silne Bogiem rodziny. Za nie ciągle się módlmy.
 3. Przechodząc przez Krasocin wspominaliśmy Sługę Bożego Arcybiskupa Jana Cieplaka. We Włoszczowie – znanej podobnie jak nasze Miętne z obrony Krzyża – na cmentarzu kościelnym znajduje się symboliczny grób dowódców Armii Krajowej gen. Stefana „Grota” Roweckiego i gen. Leopolda Okulickiego, zaś w Czarncy w kościele grób hetmana Stefana Czarnieckiego, bohaterów różnych czasów, którym na sercu leżało dobro Polski. Obecność w tych miejscach niech nas pobudza do modlitwy w intencji Ojczyzny, o odnowę ducha Narodu.
 4. Baza znajduje się przy kaplicy w Żelisławicach.
 5. Kuchnia w Czarncy. Menu na dziś na razie jest tajemnicą…
 6. Wciąż dołącza do Pielgrzymki wiele Osób. Cieszymy się Waszą obecnością i zapraszamy już dziś jak najliczniej do Mirowa na Eucharystię pod przewodnictwem Biskupa Piotra Sawczuka. W wielu parafiach Duchowi Pielgrzymi organizują wyjazdy autokarami. Dziękujemy za te inicjatywy i zapraszamy do wspólnego dziękczynienia w Mirowie i na Jasnej Górze za dar 35. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. Przed Mszą Świętą będzie możliwość zakupu pamiątek z pielgrzymki, np. znaczków bez numeru grupy, z którymi będziemy mogli wejść na Jasną Górę, kubków, smyczy itp..
 7. Witając wszystkich dołączających do Pielgrzymki, przypominamy o obowiązku zapisania się u Księdza Przewodnika Grupy, uszanowania religijno – pokutnego charakteru Pielgrzymki i przestrzegania jej Regulaminu. Osobom jadącym samochodami osobowymi przy Grupach na trasie przypominamy o obowiązku odstawienia samochodu na miejsce noclegu: nie wolno towarzyszyć Pielgrzymce, przejeżdżając z odpoczynku na odpoczynek! Miejmy na uwadze bezpieczeństwo Pielgrzymów i możliwe utrudnienia na drodze dla innych kierowców. Jesteśmy coraz bliżej Jasnej Góry i krzyżują się trasy wielu Pielgrzymek, dlatego bądźmy ostrożni na drodze!!!
 8. Apel w kaplicy w Żelisławicach, w kościele w Czarncy, oraz według ustaleń Księdza Przewodnika - na polach namiotowych.
 9. Jutro :
  Wstanie: godz. 4.30,.
  Msza Święta: godz. 6.00: w Żelisławicach przy kaplicy i w Żelisławiczkach dla Grup kolumny siedleckiej;
  w Czarncy dla kolumny bialskiej przy kościele.
  Bezpośrednio po Mszy Świętej wymarsz na szlak Pielgrzymki.
 10. Dziś o godzinie 21.40 kolejna audycja pielgrzymkowa ze studia plenerowego. To już ostatnia wieczorna audycja z trasy pielgrzymki, która też zbliża się do swego celu. Zapraszamy Pielgrzymów Duchowych do włączenia się w tę audycję, prosimy o telefony i relacje z pielgrzymowania w parafiach oraz o świadectwa związane z takim właśnie zdążaniem do Tronu Królowej Polski.
 
ROZMYŚLANIE 10
Misja Dziadków
Z ewangelii wg. św. Łukasza:
Żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

Pierwszą rzeczą, jaką należy podkreślić jest fakt, że społeczeństwo skłonne jest odrzucić starszych, ale na pewno nie Pan. On nas wzywa abyśmy za Nim poszli na każdym etapie życia, a także starość zawiera pewną łaskę i misję, prawdziwe powołanie od Pana. Nie jest to jeszcze czas, aby „wyciągnąć wiosła na pokład”. Nie ulega wątpliwości, że ten okres życia jest inny niż poprzednie, ale musimy też trochę wymyślić, jak go przeżywać, ponieważ nasze społeczeństwa nie są gotowe, duchowo i moralnie, by nadać jemu należną pełną wartość. Niegdyś nie było to tak normalne, żeby mieć czas do dyspozycji; dziś jest go znacznie więcej. I nawet duchowość chrześcijańska została trochę zaskoczona i trzeba nakreślić duchowość osób starszych. Ale dzięki Bogu nie brakuje świadectw świętych kobiet i mężczyzn!
Ewangelia wychodzi nam na spotkanie z bardzo pięknym, poruszającym i zachęcającym obrazem. Chodzi o obraz Symeona i Anny, o którym mówi Ewangelia dzieciństwa Jezusa, napisana przez św. Łukasza. „Starzec” Symeon i „prorokini” Anna, która miała 84 lata byli z pewnością osobami starszymi. Ewangelia mówi, że codziennie oczekiwali na przyjście Boga, bardzo wiernie, przez wiele lat. Chcieli właśnie zobaczyć ten dzień, pojąć jego znaki, wyczuć początek. Może byli również już nieco zrezygnowani, że umrą wcześniej: jednak to długie oczekiwanie nieustannie zajmowało całe ich życie, nie mieli ważniejszych zajęć, niż ono. Tak więc, kiedy Maryja i Józef przyszli do świątyni, aby wypełnić przepisy Prawa Mojżesza, Symeon i Anna natychmiast podążyli pod natchnieniem Ducha Świętego (por. Łk 2,27). Ciężar wieku i oczekiwania zniknął w jednej chwili. Rozpoznali Dzieciątko i odkryli nowe siły potrzebne do nowego zadania: aby składać dzięki oraz świadczyć o tym Znaku Boga. Symeon zaimprowizował piękny hymn radości (por. Łk 2,29-32) a Anna stała się pierwszym głosicielem Jezusa: „mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy” (Łk 2,38).
Drodzy dziadkowie, drogie osoby starsze, wyruszmy drogą tych niezwykłych starców! Także i my stańmy się trochę „poetami modlitwy”: zasmakujmy w poszukiwaniu własnych słów, przyswójmy sobie te, jakich nas uczy Słowo Boże. Modlitwa dziadków i osób starszych jest wielkim darem dla Kościoła! Jest też wielkim zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej: zwłaszcza dla tej, która jest zbyt zaganiana, zbyt zajęta, zbyt roztargniona. Ktoś musi także dla niej opiewać Boże znaki! Spójrzmy na Benedykta XVI, który zdecydował się spędzić na modlitwie i słuchaniu Boga ostatnią część swojego życia! Wielki człowiek wiary tradycji prawosławnej ubiegłego wieku, Olivier Clément powiedział: „Cywilizacja, w której ludzie już się nie modlą, jest cywilizacją, w której starość nie ma sensu. Jest to przerażające, bo potrzebujemy nade wszystko osób starszych, które się modlą, gdyż starość na to jest nam dana”.
Misja ludzi starszych to podziękowanie bogu za jego dary. Możemy wstawiać się za oczekiwaniami młodych pokoleń oraz nadać godność pamięci i poświęceniom pokoleń minionych. Możemy przypominać ambitnej młodzieży, że życie bez miłości jest bezpłodne. Możemy powiedzieć młodym, którzy się obawiają, że lęk przed przyszłością można przezwyciężyć. Możemy nauczyć ludzi młodych zbytnio zakochanych w sobie, że więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu. Dziadkowie i babcie tworzą nieustanny „chór” wielkiej duchowej świątyni, gdzie modlitwa błagania i uwielbienia wspiera wspólnotę pracującą i zmagającą się na polu życia.
Wreszcie modlitwa nieustannie oczyszcza serce. Uwielbianie i błaganie Boga zapobiegają zatwardziałości serca w niechęci i egoizmie. Jakże straszny jest cynizm człowieka starszego, który utracił sens swego świadectwa, gardzi młodymi i nie przekazuje mądrości życia! Jakże natomiast jest piękne pobudzenie otuchy, jakie udaje się przekazać osobie starszej młodzieży poszukującej sensu życia i wiary! To naprawdę misja dziadków, powołanie osób starszych. Słowa dziadków mają w sobie dla młodych coś specjalnego. I oni o tym wiedzą. Słowa, które moja babcia przekazała mi na piśmie w dniu moich święceń kapłańskich nadal zawsze noszę ze sobą w brewiarzu.
Jakże chciałbym Kościoła, który rzuca wyzwanie kulturze odrzucenia przeobfitą radością nowego uścisku między ludźmi młodymi a osobami starszymi!
Drodzy dziadkowie, macie więcej czasu proszę módlcie się za Wasze rodziny, o nowe powołania kapłańskie. Włączcie się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
 

NOWENNA
DZIEŃ SIÓDMY – 11 sierpnia 2015 r.
Wykroczenia moralne przeciwko życiu

„Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. […] Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”.
(z Jasnogórskich Ślubów Narodu)

Z nauczania św. Jana Pawła II:
„Każdy człowiek właśnie ze względu na tajemnicę Słowa Bożego, które stało się ciałem (por. J 1, 14) zostaje powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego też każde zagrożenie godności i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej istoty jego wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15). Głoszenie to staje się szczególnie naglące dzisiaj, gdy lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego. Obok dawnych, dotkliwych plag, takich jak nędza, głód, choroby endemiczne, przemoc i wojny, pojawiają się dziś plagi nowe, przybierające nieznane dotąd formy i niepokojące rozmiary. […] „Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”. (EV 3)

Jasnogórska Pani, za Twoim wstawiennictwem polecamy Ojcu niebieskiemu wszystkie polskie małżeństwa i rodziny, i prosimy:
 1. Aby przywódcy państw i społeczności lokalnych stali wiernie na straży poszanowania wartości i godności życia ludzkiego. Ciebie prosimy…
 2. Aby społeczeństwa, w których zalegalizowano aborcję i eutanazję zrozumiały, że życie ludzkie jest najcenniejszym darem Bożym i tylko Bóg – dawca życia ma prawo o nim decydować. Ciebie prosimy…
 3. Aby terminalnie chorzy mogli liczyć na zrozumienie, pomoc i duchowe wsparcie swoich najbliższych i środowiska w którym przeżywają swoje cierpienie. Ciebie prosimy…
 4. Aby ludzie, którzy targnęli się na własne życie dostąpili radości wiecznej. Ciebie prosimy…
Pod Twoją obronę…

Módlmy się:
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com