Biuletyn pielgrzymów duchowych - 8.08.2014r.

CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

7 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Jasieńca i Małyszyna do Suchedniowa, długości 31 km, przechodząc przez parafie: Mirzec, Wąchock i Parszów. Nocujemy na terenie parafii Suchedniów, gdzie każdego roku jesteśmy bardzo serdecznie witani i przyjmowani, za co składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
 2. Cieszymy się stałą pamięcią modlitewną oraz obecnością na trasie pielgrzymki naszych Pasterzy, a szczególnie w dniu dzisiejszym obecnością Bp. Piotra, który pozdrawiał pielgrzymów w Suchedniowie, a jutro będzie przewodniczył Mszy świętej sprawowanej w kościele o godz. 7.00.
 3. Jutro sprawowana będzie Msza Święta w intencji Służby Zdrowia Pielgrzymki. Modlitwą i wdzięcznością obejmujemy Siostry i Braci posługujących z samarytańską miłością.
 4. Baza znajduje się w Centrum Charytatywnym przy kościele.
 5. Kuchnia pielgrzymkowa znajduje się przy ul. Kościelnej 21. Dziś w menu jak zwykle smaczne dania: zupa pomidorowa, krupnik, żurek, barszcz czerwony i kapuśniak z młodej kapusty.
 6. Apelowi w kościele przewodniczy Grupa 6.
 7. Jutro:
  - Grupy całej kolumny siedleckiej – wstanie o godz. 4.30, śniadanie, składanie bagaży; Msza Święta o godz. 6.00; wymarsz bezpośrednio po Mszy Świętej;
  - Grupy 10a, 10b, 11, 13: wstanie o godz. 5.30, śniadanie, składanie bagaży, Msza Święta o godz. 7.
  - Grupy 12, 14a, 14b, 14c, 15a, 15b, 16, 17: wstanie o godz. 5.30, śniadanie, składanie bagaży. Msza Święta w kościele o godz. 7.00. Liturgii będzie przewodniczył Bp Piotr Sawczuk. Bezpośrednio po Mszy Świętej wymarsz na trasę Pielgrzymki.
 8. Cieszymy się obecnością Drogich Gościa, przybywających w odwiedziny do Pielgrzymki. Prosimy przy tej okazji o stosowanie się do poleceń służb centralnych, aby nie utrudniać pielgrzymowania idącym.
 9. Nasze pielgrzymowanie jest już na półmetku. Warto zastanowić się więc, jakie jest nasze pielgrzymowanie.
 
ROZMYŚLANIE 7
USTANOWIENIE KOŚCIOŁA

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W tych słowach, które czytamy na początku Ewangelii Markowej, zostaje jakby zwięźle streszczona misja Jezusa z Nazaretu jako Tego, który „przyszedł głosić Dobrą Nowinę”. W centrum Jego przepowiadania znajduje się objawienie królestwa Bożego, które przybliżyło się, weszło do dziejów człowieka.
Głosząc prawdę o królestwie Bożym, Chrystus zwiastuje zarazem wypełnienie obietnic zawartych w Starym Testamencie. Na różne sposoby Jezus z Nazaretu uświadamiał swym słuchaczom przyjście królestwa Bożego. Królestwo Boże oznacza przezwyciężenie mocy zła w świecie. Chodzi o ducha ciemności jako sprawcę zła, chodzi o wszelki grzech, który rodzi się w człowieku pod jego wpływem. Wiadomo, że Chrystus odpuszcza grzechy, uzdrawiając zaś różne choroby daje poznać, że wyzwolenie od zła fizycznego jest znakiem wyzwolenia od zła, które zalega ludzką duszę.
Królestwo Boże, które u Mateusza nazywa się „królestwem niebieskim”, weszło w historię człowieka na ziemi za sprawą Chrystusa. Jest rzeczą znamienną, iż ostatecznie w obliczu swej męki i śmierci na krzyżu Chrystus mówi o sobie jako o Królu, a zarazem wyjaśnia charakter tego królestwa, które przyszedł zapoczątkować na ziemi. Rozmowa z Piłatem jest tutaj tekstem kluczowym. Jezus głosi tutaj w sposób zupełnie wyraźny i nieodwołalny nie tylko swoją królewskość, ale także swój transcendentny charakter. Swymi słowami potwierdza to, że najgłębszą wartością ludzkiej duszy i podstawą stosunków międzyludzkich jest „prawda”.
Całe przepowiadanie Chrystusa, Jego misja mesjańska jest skierowana ku temu, aby „gromadzić” owczarnię. Chrystus powołuje nowy Lud Boży spośród wszystkich ludzi. Przyciąga ich i gromadzi wokół swojej osoby, poprzez słowo Ewangelii i moc Odkupienia w tajemnicy paschalnej. Ta Boska moc, objawiona ostatecznie w Chrystusowym zmartwychwstaniu, potwierdzi znaczenie słów wypowiedzianych kiedyś do Piotra: „na tej Skale zbuduję Kościół mój”, czyli nowe zgromadzenie królestwa Bożego.
Kościół otrzymuje od Chrystusa nowe przykazania. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (…) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi”. Chociaż to „zgromadzenie-Kościół” otrzymuje od Chrystusa również swój ustrój zewnętrzny, to jednak istotne dla niego jest zespolenie z Chrystusem samym: On „zgromadza” Kościół, i On stale ten Kościół „buduje” jako swoje Ciało: Królestwo Boże o zasięgu uniwersalnym. „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu (Z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem) w królestwie niebieskim”.

 
NOWENNA
DZIEŃ CZWARTY – 8.VIII.2014 r.

Św. Królowa Jadwiga - urodziła się prawdopodobnie 17 lutego 1374 roku. Jej rodzicami byli Ludwik Andegaweński – król Węgier i Polski oraz bośniacka księżniczka – Elżbieta. 13 października 1384 roku przybyła do Krakowa a już 16 października tegoż roku ukoronowana została na króla Polski. 18 lutego 1386 roku poślubiła wielkiego księcia Litwy Władysława Jagiełłę, stając się tym samym wielką księżną litewską, panią Żmudzi i Rusi. Młoda królowa osobiście uczestniczyła w ewangelizacji Litwy: wyposażała kościoły, umożliwiała kształcenie kapłanom z Litwy, zapewniając im studia w Pradze. Narzędzie ewangelizacji mała też stanowić odnowiona przez Jadwigę Akademia Krakowska i fundacja Wydziału Teologicznego (królowa zapisała na ten cel wszystkie swoje kosztowności). Historycy wspominają królową Jadwigę ni tylko jako piękną i mądrą, ale także głęboko religijną kobietę. Żarliwie modliła się i pokutowała, dbała o dobro Kościoła i wiernych. Z dobrocią, łagodnością i pokorą wsłuchiwała się w ludzkie problemy. W 1399 roku na świat przyszła córka Jadwigi i Jagiełły – Elżbieta Bonifacja. Niestety, królewna zmarła kilka dni po swoim urodzeniu. Tuż za nią – 17 lipca – do domu Ojca Niebieskiego podążyła jej młoda mama.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W dniu kanonizacji Królowej Jadwigi Jan Paweł II mówił:
„Dzisiaj dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za twoją mądrość, Jadwigo. Pyta autor Księgi Mądrości: «Któż poznałby Twój zamysł, o Boże, gdybyś Ty sam nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?» (por. Mdr 9, 17). Dziękujemy więc Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za twoją mądrość, Jadwigo; za to, żeś rozeznała zamysł Boży nie tylko w stosunku do swego własnego powołania, ale także w stosunku do powołania narodów: naszego dziejowego powołania i do powołania Europy, która za twoją sprawą dopełniła obrazu ewangelizacji na własnym kontynencie, żeby potem móc podjąć ewangelizację innych krajów i kontynentów na całym świecie. Bo przecież Chrystus powiedział: «Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody» (Mt 28, 19). Radujemy się dzisiaj twoim wyniesieniem na ołtarze. Radujemy się w imieniu tych wszystkich narodów, którym stałaś się matką w wierze. Radujemy się wielkim dziełem mądrości. I dziękujemy Bogu za twoją świętość, za posłannictwo, jakie spełniłaś w naszych dziejach; za twoją miłość narodu i Kościoła, za twoją miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Gaude, mater Polonia!”
Kraków, 8.VI.1997 r.

Wpatrując się w postać św. Królowej Jadwigi, przez ręce Maryi prośmy o dar mądrości dla rządzących państwami:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
 
(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)

 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com