Biuletyn - 3 sierpnia

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
3 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich Pątników, którzy rozpoczęli pielgrzymowanie. Od dzisiaj dołączyły do nas Grupy 7a, 7b, 7c, część grupy 9a, 9b, 9c, 14a, 14b, 15a.
 2. Codziennie sprawowana jest Msza Święta w intencji wszystkich Pielgrzymów, Pielgrzymów Duchowych i Dobroczyńców Pielgrzymki.
 3. Dzisiaj pątnicy przemierzają etap z Wodyń do Żelechowa (29 km), przechodząc przez parafie: Stoczek Łukowski i Wilczyska. Nocujemy w Żelechowie. Grupy kolumny bialskiej pielgrzymują z Radzynia Podlaskiego do Jeziorzan (36 km), przechodząc przez parafie Borki Radzyńskie, Kock i Poizdów. Nocujemy w Jeziorzanach i Przytocznie.
 4. Dziękujemy za gościnności mieszkańcom miejscowości noclegowych, zawsze pamiętamy o wdzięczności za okazaną dobroć i życzliwość.
 5. Apel w kościele w Żelechowie o godz. 2100; prowadzi Grupa 9a. Dla grup kolumny bialskiej w kościele w Jeziorzanach, w Przytocznie i Woli Gułowskiej. Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszamy wszystkich Pielgrzymów Duchowych i mieszkańców.
 6. Na pielgrzymce po Apelu, odbywającym się w kościele, jest udzielana Komunia Święta osobom, które w ciągu dnia skorzystały ze Spowiedzi Świętej. Pielgrzymów Duchowych, jeśli są na takim Apelu, a jeszcze w danym dniu nie przyjmowali Komunii Świętej również zapraszamy.
 7. Jutro:
  - kolumna siedlecka: wstanie : godz. 430, śniadanie i pakowanie bagaży
  Msza Święta w kościele w Żelechowie: godz. 600. Bezpośrednio po Mszy Świętej – wymarsz Grup.
  - dla Grup w Jeziorzanach i w Przytocznie: wstanie: godz. 530, śniadanie, pakowanie bagaży;
  Msza Święta w Przytocznie i w Jeziorzanach: godz. 700. Bezpośrednio po Mszy Świętej – wymarsz Grup na trasę Pielgrzymki.
 8. Kierownictwo Pielgrzymki wraz z Pątnikami serdecznie pozdrawia wszystkich Pielgrzymów Duchowych. Zapewniamy o modlitwie i o nią prosimy.


ROZMYŚLANIE 2
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
Bóg, stworzywszy świat i wszystko, co żyje, stworzył arcydzieło, to znaczy człowieka, którego uczynił na swój obraz: „na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27).
Jak wszyscy wiemy, różnica płci występuje w wielu formach życia, w długim szeregu istot żywych. Ale tylko w mężczyźnie i kobiecie nosi ona w sobie obraz i podobieństwo Boga: tekst biblijny powtarza to trzykrotnie w dwóch wersetach (26-27)! Mówi to nam, że nie tylko mężczyzna nosi w sobie obraz Boga, nie tylko kobieta nosi w sobie obraz Boga, ale również mężczyzna i kobieta, jako para są obrazem Boga. Różnica między mężczyzną a kobietą nie służy ich przeciwstawianiu sobie czy też podporządkowaniu, lecz służy jedności i rodzeniu nowych pokoleń, będąc zawsze na obraz i podobieństwo Boga.
Uczy nas tego doświadczenie: aby dobrze poznać siebie i harmonijnie się rozwijać istota ludzka potrzebuje wzajemności między mężczyzną a kobietą. Gdy tak się nie dzieje, konsekwencje tego są widoczne. Jesteśmy stworzeni, aby się nawzajem słuchać i pomagać sobie nawzajem. Można powiedzieć, że bez wzajemnego ubogacania w tej relacji – w myśleniu i działaniu, w uczuciach i pracy, a także w wierze – dwoje nie może nawet w pełni zrozumieć, co to znaczy być mężczyzną i kobietą.
Kultura nowożytna i współczesna otworzyła nowe przestrzenie, nowe swobody i nowe głębie, by wzbogacić zrozumienie tej różnicy. Ale wprowadziła również wiele wątpliwości i sceptycyzmu. Zastanawiam się, na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem. Aby rozwiązać swe problemy relacji, mężczyzna i kobieta powinni zamiast więcej do siebie mówić, bardziej słuchać siebie nawzajem, lepiej się poznawać, bardziej miłować siebie nawzajem. Powinni traktować się z szacunkiem i przyjaźnie współpracować. Z tymi podstawami ludzkimi, wspieranymi przez łaskę Bożą można planować jedność małżeńską i rodzinną na całe życie. Więź małżeńska i rodzinna jest poważną sprawą i jest ona taką dla wszystkich, nie tylko dla ludzi wierzących. Chciałbym zachęcić intelektualistów, by nie porzucali tego tematu, jakby stał się on wtórny wobec zaangażowania na rzecz społeczeństwa bardziej wolnego i sprawiedliwego.
Bóg powierzył ziemię przymierzu mężczyzny i kobiety: jego upadek wyjaławia świat emocji i zaciemnia niebo nadziei. Są już niepokojące znaki i je widzimy.
Opis biblijny z wielkim obrazem symbolicznym o raju i grzechu pierworodnym, mówi nam właśnie, że komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii ludzkiej pary, a utrata zaufania do Ojca Niebieskiego rodzi podział i konflikt między mężczyzną a kobietą.
Stąd wypływa wielka odpowiedzialność Kościoła, wszystkich wierzących, a przede wszystkim rodzin wierzących, aby na nowo odkryć piękno planu stwórczego, który wpisuje obraz Boga także w przymierze między mężczyzną a kobietą. Ziemia wypełnia się harmonią i zaufaniem, kiedy przymierze między mężczyzną a kobietą przeżywane jest w dobru. A jeśli mężczyzna i kobieta szukają go razem między sobą i z Bogiem, to bez wątpienia je znajdą.

Jestem stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. To podobieństwo najpełniej wyraża się w bezinteresownym darze z siebie dla innych tzn. w miłości.
 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com