Biuletyn - 7 sierpnia

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
7 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj udajemy się z Ciepielowa do Jasieńca Iłżeckiego, pokonując 36 km, oraz z Wielgiego do Małyszyna, przechodząc 33 km. Na naszej trasie znajdują się parafie: Czerwona, Iłża. Nocujemy na terenie parafii Jasieniec Iłżecki. Jak zwykle jesteśmy bardzo gościnnie przyjmowani przez mieszkańców.
 2. Dziękujemy za napływające pozdrowienia od Pielgrzymów Duchowych. Jesteśmy wdzięczni za pamięć i modlitwę. Zapewniamy również o naszej pamięci, modlitwie i pozdrawiamy wszystkich Pątników Duchowych. Pozdrowienia dla pielgrzymów w grupach można przekazywać korzystając z formularza pozdrowień dla idących a także telefonicznie za pomocą wiadomości SMS na numer 508196355.
 3. Wczoraj, w święto Przemienienia Pańskiego w imieniu pielgrzymki pomocą duszpasterską w parafii Wygoda służył ks. Adam Pietrusik z gr. 2. Bardzo serdecznie dziękujemy za podjęty trud.
 4. Rozpoczynamy weekend, a co z tym się wiąże wśród nas będzie wielu odwiedzających. Już teraz bardzo cieszymy się Waszą obecnością, ale prosimy, aby nie utrudniała ona nam pielgrzymowania. Ze względu na panującą pogodę apelujemy, aby nie towarzyszyć samochodami pątnikom na trasie, ponieważ np. parkowanie przy jezdni utrudnia przemarsz i zabiera miejsce, gdzie mogliby usiąść pielgrzymi na odpoczynkach. Tym bardziej, gdy brak jest miejsc zacienionych.
 5. Jutro będzie sprawowana Msza święta w intencji wszystkich zmarłych Pątników, którzy przez minione 34 lata pielgrzymowali w naszej Pielgrzymce. Modlimy się również za naszych zmarłych Dobrodziejów, którzy wspierali dzieło Pielgrzymki Podlaskiej i przyjmowali pątników na trasie.
 6. Kuchnia – w Jasieńcu. Codziennie przygotowuje ona bardzo smaczne dania, cieszące się zainteresowaniem pielgrzymów. Dziś w menu duży wybór zup: kapuśniak z pomidorami, ogórkowa z kiszonych ogórków, barszcz biały, krupnik oraz leczo. Przy tych temperaturach – zdaniem autora Biuletynu – wskazany byłby chłodnik. Na pielgrzymce wprawdzie nie ma warunków, ale pielgrzymując duchowo…
 7. Na trasie są już dostępne karty pozdrowieniowe ze zdjęciami z tegorocznej Pielgrzymki. Można się w nie zaopatrywać u przewodnika grupy.
 8. Apel w kościele w Jasieńcu, transmitowany przez Radio.
 9. Jutro:
  - wstanie dla Grup Kolumny Siedleckiej: godz. 5.00, śniadanie, pakowanie bagaży;
  dla Grup Kolumny Bialskiej – godz. 4.30.
  - Msza święta: o godz. 6.30: dla kolumny siedleckiej - w kościele w Jasieńcu;
  o godz. 6.00: dla kolumny bialskiej w Małyszynie.
 10. Jutro uczestniczyć będziemy we Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księży Neoprezbiterów, pielgrzymujących z nami. Są to: ks. Rober Jędrych, posługujący w Służbie Porządku oraz ks. Paweł Pajdosz, przewodnik gr. 7c. Również pielgrzymując duchowo otoczmy modlitwą Księży Neoprezbiterów, których powołanie rozwijało się również na pątniczym szlaku. W Roku Życia Konsekrowanego prośmy też Boga o nowe powołania do życia poświęconego Bogu.
 
ROZMYŚLANIE 6
Choroba w rodzinie
Z ewangelii wg. św. Mateusza:
Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie».  Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza.  Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.  Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.  Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy,  rzekł: «Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go.  Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała.  Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Dotykamy trudnego aspektu w życiu naszych rodzin, jakim jest choroba. To doświadczenie naszej kruchości, które przeżywamy głównie w rodzinie, począwszy od dzieciństwa, a następnie zwłaszcza jako osoby starsze.
W ramach więzi rodzinnych, choroba ludzi, których kochamy znoszona jest z pewnym większym  cierpieniem i bólem. To miłość sprawia, że odczuwamy owo „więcej”. Wiele razy ojcu czy matce trudniej znosić cierpienie syna lub córki niż własne cierpienie. Można powiedzieć, że rodzina zawsze była „szpitalem” najbliższym człowieka. Także dziś w wielu częściach świata szpital jest przywilejem dla nielicznych, a często jest daleko. To matka, ojciec, bracia i siostry zapewniają opiekę i pomagają w wyleczeniu.
Wiele stron Ewangelii opowiada o spotkaniach Jezusa z chorymi i Jego trudzie, aby ich uzdrowić. Przedstawia się On publicznie jako ten, który walczy z chorobą i który przyszedł na to, aby uzdrowić człowieka od wszelkiego zła. Doprawdy poruszająca jest ewangeliczna scena, ledwie wspomniana w Ewangelii św. Marka: „Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych”. Gdy myślę o wielkich współczesnych miastach, zastanawiam się, gdzie są drzwi, przed które można przynieść chorych, mając nadzieję, że zostaną uzdrowieni! Jezus nigdy nie unikał ich leczenia. Nigdy nie przeszedł obojętnie, nigdy nie odwrócił twarzy w drugą stronę. A gdy ojciec lub matka, albo po prostu osoby zaprzyjaźnione przyprowadzały do Niego chorego, aby go dotknął i uzdrowił  nie szukał wybiegów. Uzdrowienie było ważniejsze niż prawo, nawet tak święte, jak spoczynek szabatu (por. Mk 3,1-6).
Jezus posyła swoich uczniów, aby wypełniali Jego dzieło i obdarza ich mocą uzdrawiania czyli bycia blisko chorych i dogłębnego zatroszczenia się o nich ( por. Mt 10,1). Musimy mieć na uwadze to, co powiedział Jezus do swoich uczniów w wydarzeniu niewidomego od urodzenia (J 9,1-5). Uczniowie – a niewidomy był przed nimi! – kłócili się o to, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, co spowodowało, że utracił wzrok. Pan powiedział wyraźnie, ani on, ani jego rodzice; i właśnie dlatego objawiły się w nim dzieła Boże. I go uzdrowił. Oto chwała Boga! To jest zadaniem Kościoła! Pomaganie chorym, a nie zatracenie się w plotkach.
Kościół zachęca nas do nieustannej modlitwy za naszych bliskich dotkniętych złem. Nigdy nie może zabraknąć modlitwy za chorych. Musimy wręcz modlić się więcej, zarówno osobiście, jak i we wspólnocie. Pomyślmy o ewangelicznym wydarzeniu kobiety kananejskiej. To poganka, która błaga Jezusa, aby uzdrowił jej córkę. Jezus, aby wystawić jej wiarę na próbę, najpierw reaguje ostro: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Ale kobieta nie ustępuje – matka, gdy szuka pomocy dla swojego dziecka, nigdy nie ustępuje! – I mówi: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów”. Wtedy Jezus rzekł do niej: „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!”.
W obliczu choroby, także w rodzinie pojawiają się trudności, z powodu ludzkiej słabości. Jednak na ogół okres choroby umacnia siłę więzi rodzinnych. Myślę, że bardzo ważne jest wychowywanie dzieci od najmłodszych lat do solidarności w okresie choroby. Wychowanie, które chroni od wrażliwości na ludzką chorobę, czyni serce nieczułym i sprawia, że dzieci są „nieczułe” na cierpienie innych, niezdolne, by poradzić sobie z cierpieniem i żyć doświadczeniem ograniczenia.
Słabość i cierpienie osób nam najbliższych i najświętszych może być dla naszych dzieci i naszych wnuków szkołą życia, a stają się nią, kiedy chwilom choroby towarzyszą modlitwy i serdeczna bliskość i troska członków rodziny. Wspólnota chrześcijańska dobrze wie, że rodzina w próbie choroby nie powinna zostać sama. Musimy też podziękować Bogu za wspaniałe doświadczenia braterstwa kościelnego, które pomagają rodzinom przejść przez trudny okres bólu i cierpienia. Ta chrześcijańska bliskość, rodziny względem rodziny jest dla parafii prawdziwym skarbem. Jest skarbnicą mądrości, która pomaga rodzinom w trudnych czasach i pozwala nam zrozumieć Królestwo Boże lepiej niż wiele słów!

 
NOWENNA
DZIEŃ TRZECI – 7 sierpnia 2015 r.
Płciowość dar i zadanie.
„Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. […] Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”.
Amen.
(z Jasnogórskich Ślubów Narodu)

Z nauczania św. Jana Pawła II:
„Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz swój i podobieństwo, wieńczy i doprowadza do doskonałości dzieło swych rąk — powołuje ich do szczególnego uczestnictwa w swej miłości, a zarazem w swojej mocy Stwórcy i Ojca poprzez ich wolną i odpowiedzialną współpracę w przekazywaniu życia ludzkiego. Tak więc podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania — poprzez rodzenie — obrazu Bożego z człowieka na człowiek. Płodność jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym świadectwem pełnego wzajemnego oddawania się małżonków: „... prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie, nie zapoznając pozostałych celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który przez nich wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę”. Płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się wszakże tylko do fizycznego rodzenia dzieci, choćby nawet była pojmowana w swym specyficznie ludzkim wymiarze: poszerza się i ubogaca wszelkimi owocami życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powołania winni przekazać w darze dzieciom, a poprzez dzieci, Kościołowi i światu”. (FC 28)


Jasnogórska Pani, za Twoim wstawiennictwem polecamy Ojcu niebieskiemu wszystkie polskie małżeństwa i rodziny i prosimy:
 1. Aby małżonkowie, z godnością i odpowiedzialnością potrafili korzystać z daru płodności. Ciebie prosimy…
 2. Aby ludzie młodzi, mogli dostrzec w swoich rodzicach wzór poszanowania ludzkiej miłości i godności życia małżeńskiego. Ciebie prosimy…
 3. Aby młode małżeństwa pragnące zrodzić potomstwo pamiętały, że maja być w tym dziele współpracownikami Boga – Dawcy życia. Ciebie prosimy…
 4. Aby każde poczęte dziecko otoczone było od pierwszych chwil swego istnienia troską i miłością swoich najbliższych. Ciebie prosimy…
Pod Twoją obronę…

Módlmy się: Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com