Biuletyn pielgrzymów duchowych - 13.08.2014r.

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

13 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Przyrowa do Mirowa, długości 30 km, przechodząc przez parafie: Żuraw, Małusy Wielkie. Nocujemy w Mirowie, w parafii Niepokalanego Serca NMP, gdzie jesteśmy zawsze bardzo gościnnie przyjmowani przez mieszkańców.
 2. Dziś dołączy do nas wielu Gości. W szczególny sposób cieszymy się obecnością Pielgrzymów Duchowych. Razem z Wami tworzymy jedną Rodzinę Pielgrzymkową. Radością naszą jest obecność wszystkich odwiedzających naszych pątników, ale prosimy o uszanowanie religijno – pokutnego charakteru Pielgrzymki (zachowanie porządku, ciszy nocnej, noszenie odpowiedniego stroju, powstrzymanie się od palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania lodów). Za zachowanie się Gościa odpowiada, ze wszystkimi tego konsekwencjami, Pielgrzym do którego przybył.
 3. Dzisiaj Msza Święta w Mirowie o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczył będzie Ks. Biskup Kazimierz Gurda. Koncelebrować będą: Ks. Biskup Piotr Sawczuk oraz kapłani posługujący w pielgrzymce.
 4. Przed Mszą Świętą będzie możliwość zaopatrzenia się w pamiątki pielgrzymkowe: kubki, smycze, znaczki pielgrzyma, różańce.
 5. Ofiary zbierane na tacę w czasie Mszy Świętej pozostają jako wyraz naszej wdzięczności dla parafii Mirów i pomoc w budowie kościoła.
 6. Baza znajduje się przy kościele w Mirowie. Kuchnia w dniu dzisiejszym już nie funkcjonuje, więc nie jesteśmy w stanie podać menu...
 7. Jutro:
  • wstanie pierwszych Grup o godz. 3.30, następnych – według ustaleń Przewodników;
  • wyjście Grupy 1 o godz. 4.15, pozostałe Grupy – według naturalnej kolejności;
  • w czasie drogi modlimy się bez śpiewów, ze względu na wczesną porę;
  • moment dojścia do Szczytu i przejście przez Kaplicę niech będzie wyrazem przeżycia radości, a powstrzymanie się od niestosownych w tym miejscu okrzyków, a także od niewłaściwych zachowań, jak chociażby wypuszczanie lub przebijanie balonów – niech będzie potwierdzeniem naszego głębokiego przeżycia rekolekcji w drodze;
  • po prezentacji Grupy przed Szczytem Jasnogórskim trzymamy się za ręce, aby uniknąć niekontrolowanego powiększania się Grup;
  • Msza Święta przed Szczytem o godz. 9.00. Eucharystii przewodniczyć będzie nasz Ks. Biskup Kazimierz Gurda, a liturgię przygotowuje nasza Pielgrzymka. Wraz z nami modlić się będą pątnicy Pielgrzymek z Kalisza, Łomży i Płocka.
  • do Mirowa wracamy indywidualnie; do Mirowa można dojechać autobusem MPK nr 26.
  • tradycyjne spotkania w Grupach, będące podziękowaniem za wspólnie przeżyte rekolekcje i Służbom za ich pracę – według ustaleń Księży Przewodników;
  • cisza nocna obowiązuje w Mirowie również 14 sierpnia od godz. 22.00 do 6.00;
  • Pielgrzymka kończy się 15 sierpnia o godz. 11.00 Uroczystą Mszą Świętą Odpustową przed Szczytem Jasnogórskim – starajmy się nie wyjeżdżać wcześniej!;
  • wracajmy do domu duchowo ubogaceni, świadectwem tego niech będzie nasze zachowanie się w czasie podróży.
 8. Wczoraj była ostatnia w czasie tegorocznej pielgrzymki audycja z Przyrowa. Cieszymy się ogromnym zaangażowaniem słuchaczy – Pielgrzymów Duchowych, wieloma telefonami, wiadomościami sms, w których przekazywaliście pozdrowienia, opowiadaliście, jak wygląda pielgrzymowanie w Waszych parafiach.
 9. Pielgrzymka już jutro rano stanie u celu swej wędrówki – u stóp Jasnogórskiej Pani. Dziękujemy Wszystkim Pątnikom Duchowych za podjęty trud. Wyrażamy wdzięczność za modlitwę, która jest zawsze wsparciem dla pielgrzymujących fizycznie, za gromadzenie tak licznie w kościołach naszej diecezji, za słowa pozdrowień. Doświadczamy nieustannie łączności duchowej, dzięki której tworzymy jedną Pielgrzymkę Podlaską. Wielka nasza wdzięczność dla Katolickiego Radia Podlasie za umożliwienie tej łączności przez codzienne relacje z trasy, szczególnie dla zespołu towarzyszącego nam na trasie: ks. Dariusza Denisiuka, Anny Kupińskiej i Artura Dernowskiego.
 10. Wraz z dotarciem do celu – Jasnej Góry – kończy się nasza nowenna, publikowana poniżej. Dziękujemy wszystkim, którzy korzystali z tekstów nowenny, codziennych rozmyślań, konferencji. Prosimy o trwanie w łączności z pielgrzymką poprzez odwiedzanie strony internetowej, zamieszczanie świadectw jak wygląda przeżywanie treści wyniesionych z pielgrzymowania w codzienności. Z pewnością będziemy mieli możliwość spotkania zanim rozpocznie się 35. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Szczegóły już wkrótce…
 11. Nawet szybciej, niż się można spodziewać. Otóż w dniach 19-20 września w Woli Gułowskiej odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Pielgrzymów, również Pielgrzymów Duchowych. Rozpocznie się ono w piątek o godz. 17.00, a zakończy w sobotę po południu. Bliższe szczegóły znajdą się na stronie internetowej pielgrzymki. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!!!
ROZMYŚLANIE 12
ZBAWCZA WARTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

Skoro zmartwychwstanie Chrystusa jako ostateczne potwierdzenie i definitywne dopełnienie Objawienia jest osią wiary chrześcijańskiej i przepowiadania Kościoła, to trzeba dodać, że cała tajemnica paschalna jest źródłem zbawczej mocy Ewangelii i Kościoła. Jezus Chrystus bowiem, według św. Pawła, „przez powstanie z martwych” okazał się „pełnym mocy Synem (…) ustanowionym według Ducha Świętości”. On też przekazuje ludziom tę świętość, ponieważ „został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia”. Jest tu jakby podwójny aspekt tajemnicy paschalnej: śmierć dla uwolnienia od grzechu i zmartwychwstanie otwierające dostęp do nowego życia.
Z pewnością tajemnica paschalna, jak i całe życie i działalność Chrystusa, stanowi głęboką, wewnętrzną jedność w swej zbawczej funkcji i skuteczności, tym niemniej można wskazać jej różne aspekty, zależnie od skutków, jakie powodują w człowieku. Dlatego właśnie zmartwychwstaniu przypisuje się, jako specyficzny skutek, „nowe życie”, o czym mówi św. Paweł.
Nowe życie, udzielone wierzącym mocą zmartwychwstania Chrystusa, polega na zwycięstwie nad śmiercią będącą skutkiem grzechu i powróceniu do życia w łasce. To życie według Ducha ujawnia przybranie za synów. Oto pierwszy owoc odkupienia w nowym człowieku: niewolnik staje się wolnym człowiekiem. Jednak uzyskanie wolności złączone jest z przybranym synostwem nie tylko w sensie prawnym – dostępu do dziedzictwa, lecz jako rzeczywisty dar Bożego życia, którego trzy Osoby Trójcy Świętej udzielają człowiekowi. Źródłem tego nowego życia człowieka w Bogu jest zmartwychwstanie Chrystusa.
Uczestnictwo w nowym życiu sprawia również, że ludzie stają się „braćmi” Chrystusa; tak właśnie Jezus nazywa uczniów po zmartwychwstaniu: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom”. Są braćmi nie wedle natury, ale przez dar łaski, ponieważ to przybrane synostwo daje prawdziwe i rzeczywiste uczestnictwo w życiu Jednorodzonego Syna, które w pełni objawiło się w Jego zmartwychwstaniu.
Co więcej, zmartwychwstanie Chrystusa – a raczej Chrystus zmartwychwstały – jest początkiem i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania. Odniesione przez Chrystusa ostateczne zwycięstwo nad śmiercią staje się przez Niego udziałem ludzkości w tej mierze, w jakiej ona otrzymuje owoce odkupienia. Jest to proces dopuszczenia do „nowego życia”, do „wiecznego życia”, który trwa do końca czasów
„Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, [który] powstał z martwych”: te słowa Apostoła otwierają przed nami nadzieję prawdziwego życia w czasie i w wieczności..
 
NOWENNA
DZIEŃ DZIEWIĄTY – 13.VIII.2014 r.

Św. Jan Paweł II – urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W wieku dziewięciu lat stracił matkę. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum, rozpoczął w roku 1938 studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety przerwał je wybuch wojny . W czasie wojny pracował jako robotnik najpierw w kamieniołomie, a potem w zakładach chemicznych „Solvay”. W 1942 roku rozpoczął studia seminaryjne, uwieńczone święceniami kapłańskimi 1 listopada 1946 roku. W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 – biskupem ordynariuszem tejże diecezji. W 1967 roku otrzymał kapelusz kardynalski. 16 października 1978 roku na konklawe po śmierci Jana Pawła I został wybrany 264 następcą św. Piotra. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z homilii wygłoszonej przez papieża Benedykta XVI w dniu beatyfikacji Jana Pawła II:
„Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiara, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską […]. Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż jest on Redemptor hominis, odkupicielem człowieka, co stało się tematem jego pierwszej encykliki i nicią przewodnią pozostałych. […] Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świadectwo jego cierpienia: Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej”
Rzym, 1.V.2011 r.

Wpatrując się w postać św. Jana Pawła II, przez ręce Maryi prośmy, by nasze tegoroczne pielgrzymowanie wydało w naszych sercach błogosławione owoce:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)

 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com