Biuletyn pielgrzymów duchowych - 11.08.2014r.

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

11 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Łopuszna i Jedla do Żelisławic i Żelisławiczek, długości 34 km, i z Eustachowa, Józefiny do Czarncy, długości 29 km, przechodząc przez parafie: Stojewsko, Krasocin i Włoszczowa. Nocujemy na terenie parafii Czarnca.
 2. Coraz bardziej zbliżamy się do celu naszego pielgrzymowania – Jasnej Góry. Od początku staramy się nie marnować kolejnych dni, które Pan nam dał, ale te dni ostatnie zdają się być wyzwaniem szczególnym. Módlmy się za siebie nawzajem, a zwłaszcza za tych, którzy boją się lub lekkomyślnie zwlekają z podjęciem dzieła przemiany, którzy szczególnie potrzebują Spowiedzi Świętej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pielgrzymom za trwanie w modlitewnej łączności. Prośmy i dla siebie nawzajem o odwagę do podjęcia konkretnych postanowień, aby owoce tegorocznej Pielgrzymki w naszym chrześcijańskim życiu były trwałe, abyśmy dzięki przeżyciu tych rekolekcji w drodze, pielgrzymując fizycznie czy duchowo – umacniali wiarę, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Bogiem.
 3. Przechodząc przez Krasocin wspominaliśmy Sługę Bożego Arcybiskupa Jana Cieplaka. We Włoszczowie na cmentarzu kościelnym znajduje się symboliczny grób dowódców Armii Krajowej gen. Stefana „Grota” Roweckiego i gen. Leopolda Okulickiego, zaś w Czarncy w kościele grób hetmana Stefana Czarnieckiego. Bohaterów różnych czasów, ale ludzi, którym na sercu leżało dobro Polski. Obecność w tych miejscach niech nas pobudza do modlitwy w intencji Ojczyzny, o odnowę ducha Narodu.
 4. Baza znajduje się przy kaplicy w Żelisławicach.
 5. Kuchnia w Czarncy. Barszcz czerwony, pieczarkowa, jarzynowa, żurek i zupa ogórkowa ze świeżych ogórków z ryżem – oto menu na dziś.
 6. Wciąż dołącza do Pielgrzymki wiele Osób. Cieszymy się Waszą obecnością i zapraszamy jak najliczniej do Mirowa na Eucharystię pod przewodnictwem naszych Księży Biskupów: Kazimierza i Piotra. W wielu parafiach Duchowi Pielgrzymi organizują wyjazdy autokarami. Dziękujemy za te inicjatywy i zapraszamy do wspólnego dziękczynienia w Mirowie i na Jasnej Górze za dar 34. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. Przed Mszą Świętą będzie możliwość zakupu pamiątek z pielgrzymki, np. znaczków bez numeru grupy, z którymi będziemy mogli wejść na Jasną Górę, kubków, smyczy itp..
 7. Witając wszystkich dołączających do Pielgrzymki, przypominamy o obowiązku zapisania się u Księdza Przewodnika Grupy, uszanowania religijno – pokutnego charakteru Pielgrzymki i przestrzegania jej Regulaminu. Osobom jadącym samochodami osobowymi przy Grupach na trasie przypominamy o obowiązku odstawienia samochodu na miejsce noclegu: nie wolno towarzyszyć Pielgrzymce, przejeżdżając z odpoczynku na odpoczynek! Miejmy na uwadze bezpieczeństwo Pielgrzymów i możliwe utrudnienia na drodze dla innych kierowców. Jesteśmy coraz bliżej Jasnej Góry i krzyżują się trasy wielu Pielgrzymek, dlatego bądźmy ostrożni na drodze!!!
 8. Apel w kaplicy w Żelisławicach, w kościele w Czarncy, oraz według ustaleń Księdza Przewodnika - na polach namiotowych.
 9. Jutro :
  Wstanie: godz. 4.30,.
  Msza Święta: godz. 6.00: w Żelisławicach przy kaplicy dla Grup 1, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 9a, 9b, 9c.
  w Żelisławiczkach dla Grup 7a, 7b, 7c, 8a, 8b – na polu namiotowym Grupy 7c;
  w Czarncy dla całości kolumny bialskiej przy kościele.
  Bezpośrednio po Mszy Świętej wymarsz na szlak Pielgrzymki.
 10. Dziękujemy za nadsyłane różnymi drogami pozdrowienia od Was, Drodzy Pielgrzymi Duchowi. Szczególnie dziękujemy mieszkańcom Kostomłotów, skąd wczoraj po noclegu wyruszaliśmy na kolejny etap pielgrzymowania. Otrzymaliśmy następującą wiadomość e-mail:
  „Serdeczne pozdrowienia od mieszkańców Parafii Kostomłoty ;)
  Szerokiej i bezpiecznej drogi... Wracajcie do Nas za rok. Dziękujemy za
  radość i ciepło które my także od Was otrzymujemy. Szkoda
  że ten dobry czas z Wami mija tak szybko ;) Do zobaczenia za rok ;)”.
  Dziękujemy i również serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia.
 11. Jutro po transmisji Apelu z kościoła w Przyrowie, o godzinie 21.40 kolejna audycja pielgrzymkowa ze studia plenerowego. Po audycji sprzed tygodnia i wielu telefonach oraz wiadomościach sms, chyba nie trzeba nikogo zachęcać do słuchania…
 
ROZMYŚLANIE 10
SYN ŻYJE DZIĘKCZYNIENIEM DLA OJCA

Jezus mówi: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Mówiąc „wysławiam”, wyraża zarazem dziękczynienie za dar objawienia się Boga, albowiem „nikt (…) nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. A chociaż modlitwa arcykapłańska posiada charakter wielkiej prośby, jaką Syn skierowuje do Ojca u kresu swego ziemskiego posłannictwa, to jest ona równocześnie do głębi przeniknięta dziękczynieniem. Można wręcz powiedzieć, że dziękczynienie stanowi zasadniczą treść nie tylko modlitwy Chrystusa, ale całokształtu Jego obcowania z Ojcem. W centrum wszystkiego, co Jezus czyni i mówi, znajduje się świadomość daru: wszystko jest darem Boga, Stwórcy i Ojca, a właściwą odpowiedzią na dar jest wdzięczność, jest dziękczynienie.
Modlitwa dziękczynna odpowiada długiej tradycji biblijnej, która swój wyraz znajduje zwłaszcza w Psalmach. „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy (…) bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich”. „Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wielki Jego łaskawość. Niechaj to mówią odkupieni przez Pana (…). Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, ze Jego cuda dla synów ludzkich. I niech składają ofiary dziękczynne”.
Jezus wszedł w całe to dziedzictwo, znamienne dla Starego Testamentu, uwypuklając w tym nurcie błogosławienie-wyznawanie-wysławianie, wymiar dziękczynienia. Dlatego można powiedzieć, że szczytowym momentem owej tradycji biblijnej stała się Ostatnia Wieczerza, gdy Jezus ustanawia Sakrament Ciała i Krwi w przeddzień wydania tego Ciała i Krwi w ofierze Krzyża.
Dziękczynna pieśń Kościoła towarzyszy sprawowaniu Eucharystii: rodzi się niejako z samego jej wnętrza. Rodzi się bowiem z Serca Syna, który żył dziękczynieniem. W ten sposób Jego modlitwa, owszem, cała Jego ziemska egzystencja służyła objawieniu tej podstawowej prawdy, wypowiedzianej w Liście Jakubowym: „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł”.
Gratias agamus Domino, Deo nostro – wzywa wciąż Kościół w centrum liturgii eucharystycznej. Także w tym wezwaniu odzywa się głośnym echem to dziękczynienie, jakim żył na ziemi Syn Boży. A lud Boży odpowiada na nie chóralnie pokornym i wielkim świadectwem: Godne to i sprawiedliwe.

 
NOWENNA
DZIEŃ SIÓDMY – 11.VIII.2014 r.

Św. Jan Maria Vianney – urodził się 8 maja 1786 roku w małej francuskiej wiosce Dardilly niedaleko Lyonu. Dopiero w wieku trzynastu lat przystąpił do I Komunii Świętej, a kiedy miał lat siedemnaście nauczył się czytać i pisać. W 1813 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lyonie, niestety był tak słabym studentem, że przełożeni radzili mu przerwanie studiów seminaryjnych. Ponieważ młodzieńcze lata życia Jana przypadły na czas, kiedy we Francji brakowało kapłanów wyświęcono go jednak 13 sierpnia 1815 roku. W 1818 roku został skierowany do pracy w Ars, gdzie dość szybko zasłynął jako gorliwy spowiednik. Zmarł 4 sierpnia 1859 roku.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z listu papieża Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku:
„Te dwa sakramenty: pojednania i Eucharystii są ze sobą ściśle powiązane. Bez ciągle ponawianego nawracania i przyjmowania sakramentalnej łaski przebaczenia, uczestniczenie w Eucharystii byłoby pozbawione swej pełnej skuteczności zbawczej. Tak jak Chrystus rozpoczął swą działalność od słów: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!", tak Proboszcz z Ars zaczynał każdy dzień od posługi jednania. Najszczęśliwszy był jednak, gdy mógł doprowadzić rozgrzeszonych penitentów do Eucharystii. Eucharystia zaprawdę znajdowała się w samym centrum jego życia duchowego i pasterskiego posługiwania. Mówił: "Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównują Ofierze Mszy św., gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem Boga". W niej ponawia się Ofiara Kalwarii za zbawienie świata. […] "Komunia św. i Ofiara Mszy św. to dwie najskuteczniejsze drogi do uzyskania przemiany serc”.

Wpatrując się w postać św. Jana Marii Vianneya, przez ręce Maryi polecajmy wszystkich, którzy zaniedbują niedzielną i świąteczną Eucharystię:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)


 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com