Biuletyn pielgrzymów duchowych - 9.08.2014r.

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

9 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Suchedniowa do Tumlina, długości 28 km, i do Kostomłotów, długości 33 km, przechodząc przez parafie: Ostojów, Łączna, Występa, Zagnańsk, Samsonów – Piechotne. Kolumna bialska nocuje w parafii Tumlin, której Proboszczem jest Ks. Czesław Biskup, natomiast kolumna siedlecka nocuje w parafii Kostomłoty, której Proboszczem jest Ks. dr Mirosław Cisowski. Jesteśmy na terenie Diecezji Kieleckiej, której Pasterzem jest Biskup Kazimierz Ryczan. Wśród wyżej wymienionych parafii jest parafia Zagnańsk, której proboszczem przed laty był nasz Biskup Kazimierz.
 2. Pamiętajmy o podstawowej zasadzie, że pielgrzymowi nic się nie należy, a wszystko co otrzymujemy jest darem serca naszych dobrodziejów. Wyrażamy wdzięczność oraz uszanować to dobro, którego doświadczamy.
 3. Baza znajduje się przy kościele w Kostomłotach. W Bazie funkcjonuje biuro rzeczy zagubionych i znalezionych.
 4. Kuchnia pielgrzymkowa działa dziś w Kostomłotach przy remizie strażackiej, a w sobotnim menu: rosół wołowy, barszcz biały, zupa pomidorowa, ogórkowa i jarzynowa.
 5. Apel w Tumlinie – na własnych polach namiotowych, w Kostomłotach – w kościele prowadzi Grupa 7a; Grupy bardziej oddalone – również na własnych polach namiotowych.
 6. Ze względu na remont drogi Kielce-Częstochowa przez minione dwa lata szliśmy zmienioną trasą. Z radością informujemy, że remont ten się zakończył, dlatego w tym roku wracamy na „starą trasę” i stare miejsca noclegów?
 7. Jutro:
  wstanie o godz. 430, śniadanie, składanie bagaży;
  Msza Święta o godz. 600:
  w Kostomłotach w kościele dla wszystkich Grup;
  w Tumlinie: - Grupy 16 i 17 – na swoim polu namiotowym.
  - dla pozostałych Grup kolumny bialskiej – na polu Grupy 14a (naprzeciwko sklepu)
  Bezpośrednio po Mszy Świętej wymarsz na szlak Pielgrzymki.
 
ROZMYŚLANIE 8
SENS CIERPIENIA W ŚWIETLE MĘKI CHRYSTUSA

„Jeśli ziarno obumrze, wiele owocu przynosi”. Odkupienie dokonane przez Chrystus za cenę męki i śmierci krzyżowej, jest wydarzeniem przełomowym w dziejach ludzkości. Jest ono przełomowe i decydujące nie tylko, gdy chodzi o cały Boski plan sprawiedliwości i miłosierdzia. Jest ono przełomowe również, gdy chodzi o nowe znaczenie cierpienia w świadomości człowieka. Nie ma zaś problemu, który ciążyłby bardziej nad człowiekiem, nad całokształtem jego stosunku do Boga oraz do własnego bytowania na ziemi, jak własne cierpienie. W pewnej mierze stanowi ono synonim zła, z którego obecnością w świecie człowiek nie może się pogodzić.
Krzyż Chrystusa – Jego cierpienie i męka – rzuca na ten problem zupełnie nowe światło. Ukazuje inny sens cierpienia ludzkiego w ogóle.
Chrystus, który cierpi, jest – wedle słów współczesnego poety – „Świętym, który cierpi”, i dlatego cierpienie Jego posiada głębię niewymowną – jest z pewnością najbardziej niewinny, najbardziej bezgrzeszny pośród wszystkich Hiobów, pośród wszystkich cierpiących bez własnej winy. Tylko Chrystus jest naprawdę bez grzechu, więcej – nie może w żaden sposób popełnić grzechu. Jest przeto Tym jedynym, który absolutnie nie zasługuje na cierpienie. Równocześnie najwyraźniej przyjmuje to cierpienie – przyjmuje dobrowolnie i z miłością. Poprzez takie pragnienie i poprzez takie cierpienie bez winy, Chrystus dokonuje odkupienie świata. Moc odkupieńcza cierpienia tkwi w miłości.
W ten sposób, za sprawą Chrystus zmienia się radykalnie sens cierpienia. Nie wystarczy w nim widzieć karę za grzechy. Trzeba dostrzec moc odkupieńczą, moc zbawczą miłości. Zło cierpienia w tajemnicy Odkupienia Chrystusowego zostaje przezwyciężone, a w każdym razie przemienione: staje się ono mocą do wyzwolenia od zła, do zwycięstwa dobra. Każde cierpienie ludzkie „dopełnia” tego, czego „nie dostaje cierpieniem Chrystusa, dla dobra Jego Ciała”; a Ciałem tym jest Kościół jako uniwersalna wspólnota zbawcza.
Mówiąc o Sądzie Ostatecznym, Chrystus w szczególny sposób uwydatnił, że każda posługa, każdy uczynek miłości w stosunku do samego Odkupiciela: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”, stanowi bazę całej etyki chrześcijańskiej, również w wymiarze społecznym i wyraża w sposób ostateczny wartość cierpienia przyjmowanego w świetle krzyża.
Czyż nie to właśnie stanowi odpowiedź, na którą czeka dziś ludzkość? Odpowiedź, jakiej może udzielić tylko Chrystus ukrzyżowany, „Święty, który cierpi”, który potrafi dotrzeć do samego sedna ludzkich problemów, stoi bowiem u boku wszystkich cierpiących, którzy proszą Go, aby natchnął ich nową nadzieją.
 
NOWENNA
DZIEŃ PIĄTY – 9.VIII.2014 r.

Bł. Klara Badano - przyszła na świat we włoskiej miejscowości Sassell 29 października 1971 roku. Od 1980 roku zaangażowana była w działalność Focolari. Mając siedemnaście lat, podczas gry w tenisa Klara odczuła silny ból ramienia. To był pierwszy zwiastun jej cierpienia i choroby. W 1988 roku potwierdzono raka kości w zaawansowanym stadium. Początkowo Klara mocno wierzyła w możliwość przezwyciężenia choroby, gdy jednak okazało się to niemożliwe przyjęła wolę Bożą z pełną pokorą i zaufaniem wobec Boga. Jej postawę dobrze opisują wypowiedziane przez nią słowa: „Jeśli Ty tego chcesz, Jezu, ja także tego pragnę”. Sposób w jaki znosiła cierpienie, altruizm i poświęcenie swego cierpienia wpłynęły na opinię świętości, którą zyskała w chwili śmierci. Zmarła w Sasselo 7 października 1990 roku w wieku dziewiętnastu lat. 6 czerwca 1999 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, zaś nieco ponad rok później 25 września 2010 roku została wyniesiona do chwały ołtarzy.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z listów Klary Badano do Chiary Lubich – założycielki ruchu Focolari:
"Odkryłam na nowo Ewangelię, w nowym świetle. Zrozumiałam, że nie byłam autentyczną chrześcijanką, ponieważ nie żyłam Nią do końca. Teraz chcę uczynić tę wspaniałą Księgę moim jedynym celem. Nie chcę i nie mogę pozostać analfabetką tak nadzwyczajnego przesłania. Tak, jak łatwo mi przychodzi nauczyć się alfabetu, tak samo łatwo powinnam nauczyć się żyć Ewangelią".
"Medycyna złożyła broń. Wszystko zależy od Boga. Ponieważ przerwano zabiegi, nasilił się ból kręgosłupa, spowodowany dwoma operacjami i unieruchomieniem w łóżku. Nie daję już rady obrócić się na bok. Czy zdołam być wierna Jezusowi Opuszczonemu? Czuję się tak bardzo mała, a droga do przebycia jest ciężka. Czasem czuję się przygnieciona cierpieniem. Lecz to Umiłowany przychodzi mnie odwiedzić, prawda? Tak, ja też powtarzam razem z Tobą: Jeśli chcesz tego Ty, Jezu, ja też tego chcę”.

Wpatrując się w postać bł. Klary Badano, przez ręce Maryi polecajmy wszystkich chorych i cierpiących:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)

 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com