1 2019-08-05 22:27:36Pielgrzymowanie duchowe
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
XXXIX PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

5 sierpnia 2019 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!!
 1. W dniu dzisiejszym nastąpiło ostateczne uformowanie się Pielgrzymki Podlaskiej w dwóch kolumnach: siedleckiej i bialskiej. Witamy Grupę 8a z dek. Ryckiego. Od dziś w pielgrzymce bierze udział 26 Grup.
 2. Kolumna bialska do obiadu w Puławach przechodziła teren Archidiecezji Lubelskiej. Kolumna siedlecka po Mszy św. w Dęblinie opuściła naszą diecezję. Za Wisłą znajdujemy się na terenie Diecezji Radomskiej, której Pasterzem jest Biskup Henryk Tomasik. Kolumna siedlecka przeszła przez parafie: Zajezierze, Oleksów, Gniewoszów i Wygoda, kolumna bialska przez: Żyrzyn, Puławy (archidiecezja lubelska), Góra Puławska, Zarzecze i Łagów.
 3. Dziś na trasie pielgrzymki towarzyszył nam Biskup Kazimierz Gurda, który dla części kolumny siedleckiej przewodniczył Mszy Świętej w Dęblinie, a następnie odprowadził pielgrzymów do granicy naszej diecezji. Dziękujemy za włączanie się zespołów muzycznych w oprawę Mszy Świętej w obu kolumnach i zapraszamy do dalszego kontynuowania tego pięknego dzieła.
 4. W dniu wczorajszym ksiądz Sebastian Bisek, ojciec duchowny w naszej pielgrzymce i towarzyszący grupie 3, głosił słowo Boże w parafii Ciepielów. Dziękujemy za jego gotowość i posługę.
 5. W Apelu Jasnogórskim – szczególnie w Czarnolesie – wykorzystajmy twórczość Jana Kochanowskiego. W Łagowie – Apel na polach namiotowych poszczególnych Grup.
 6. Przypominamy o segregacji śmieci!!! Do worków żółtych wrzucamy plastik (gnieciemy butelki, ale nie zakręcamy ich), do czarnych – wszystkie inne.
 7. Dzisiaj nocujemy: kolumna siedlecka – w Czarnolesie;
  kolumna bialska – w Łagowie.
 8. Kuchnia pielgrzymkowa w Czarnolesie (na przeciwko sklepu). Kuchnia prosi o jak najszybsze dostarczenie wszystkich pojemników na zupę, które znajdują się w samochodach bagażowych. W przeciwnym razie grupy nie otrzymają swojej strawy.
 9. Baza znajduje się przy kościele w Czarnolesie. Centralna Służba Radiofonii działa dzisiaj w Łagowie.
 10. Z pomocy medycznej korzystamy na polach namiotowych swoich Grup. W sytuacjach wymagających interwencji bądź konsultacji lekarskiej kontaktujemy się z Kapelanem Służby Zdrowia. Z pomocy medycznej w punktach sanitarnych własnych grup starajmy się korzystać najpóźniej do godziny 2030.
 11. Przypominamy, że jedynym pojazdem uprawnionym do przewożenia chorych jest Pielgrzymkowa Karetka. Obowiązuje bezwzględny zakaz przewożenia tychże osób przez Łączników, tudzież innymi prywatnymi pojazdami.
 12. W obu kolumnach działa Zaopatrzenie, wyraźnie oznakowane symbolami pielgrzymkowymi.
 13. W Pielgrzymce idą osoby jeszcze nie zapisane. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w Pielgrzymce jest zapisanie się do Grupy, posiadanie Karty Uczestnictwa i znaczka noszonego GODNIE!!!! Bardzo ważne jest dokładne wypełnienie tejże Karty, szczególnie podanie numeru PESEL oraz podpisanie Regulaminu, będące akceptacją warunków Pielgrzymki. Ponadto niezapisanie się do grupy jest nieuczciwością w stosunku do Braci Kierowców samochodów bagażowych oraz pozostałych pątników.
 14. Przypominamy, że samowolne oddalenie się od Grupy, wyprzedzanie idącej kolumny, jest równoznaczne z wykluczeniem z Pielgrzymki. Na przebywanie w innej Grupie albo na dyżur w Kuchni czy w Służbie Czystości należy uzyskać pozwolenie Księdza Przewodnika, wpisane w Kartę Uczestnictwa Pielgrzyma. Na odpoczynkach nie siadamy na poboczach tak, by stanowić utrudnienie dla przejeżdżających samochodów, zwłaszcza nie siadamy na skraju jezdni i poboczu od strony jezdni!
 15. Dziękujemy już zaangażowanym, i zapraszamy pozostałych ministrantów i lektorów pielgrzymujących w grupach, aby podczas Mszy Świętej gromadzili się przy ołtarzu i pod kierownictwem Centralnej Służby Liturgicznej podejmowali posługę liturgiczną.
 16. Pielgrzymkową zupę możemy pobierać przy samochodzie bagażowym swojej Grupy.
 17. Kwatermistrz może wyjechać na szukanie miejsc noclegowych dla pątników swojej grupy najwcześniej po 2 etapie.
 18. Jutro w Ciepielowie o godz. 19.00 spotkanie pielgrzymkowych zespołów muzycznych mające na celu przygotowanie oprawy muzycznej Mszy Świętej w Mirowie (w Łopusznie w tym roku spotkania nie będzie). Zespoły gromadzą się przy kościele.
 19. Jutro:
  - Święto Przemienienia Pańskiego. Niech przeżycie głębokie Eucharystii będzie wyrazem pragnienia naszej wewnętrznej przemiany i świadectwem wiary. Przeżywanie tej tajemnicy jest możliwe tylko w czystości serca. Kapłani są zawsze gotowi służyć w Sakramencie Pojednania, głównie w czasie drogi, na końcu Grupy – do tego szczególnie zachęcamy. W trakcie Apelu zasadniczo nie ma spowiedzi.
 20. Msza Święta dla kierowców bagażowych o godz. 9.00 w Ciepielowie. Prosimy o sprawne zdawanie bagażu, aby kierowcy zdążyli na swoją Mszę św.
  - w Czarnolesie: wstanie – godz. 500, śniadanie, składanie bagaży;
  Msza Święta – godz. 630, bezpośrednio potem – wymarsz.
  - w Łagowie: Gr. 10a - 15b: wstanie – godz. 430, śniadanie, składanie bagaży
  Msza Święta – godz. 600, wymarsz Grup.
  Gr. 16 - 17: wstanie – godz. 500, śniadanie, składanie bagaży
  Msza Święta – godz. 630, wymarsz Grup
  21. Dyżury na jutro:
  - liturgia – Grupy: 1 (w Czarnolesie); 13 (na swoim polu, razem z 10A); 15a (w Łagowie przy kościele); 16 (na swoim polu, razem z 17),
  - służba czystości – Grupa 7c, 9c oraz Grupa 14b i 15b (po 2 osoby z grupy)
  - Apel: w Ciepielowie – Grupa 5; w Wielgiem – Grupa 10a;
  - kuchnia – Grupa 4, 6 (po 3 osoby z każdej Grupy znające się na sztuce kulinarnej – 1 brat i 2 siostry), spotkanie z Szefem Kuchni w Czarnolesie po Mszy Świętej przy kościele).

Komentarze dodaj
podpis:

komentarz:


Powiązane wiadomości:
Rozważanie i konferencja - 5.08
Ważniejsze wiadomości:
Strona wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego działania. W twojej przeglądarce możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie.ok
banerbaner
img
Regulamin2007-03-15 10:20:40
img
ABC Pielgrzyma2012-07-31 21:21:49
Brak wiadomości z ostatnich 90 dni
Ostatnie zdjęcia
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
Odwiedziło nas:
01721781
do wyjscia 41PPP:
timer