1 2007-03-15 10:22:16Informacje ogólne
Oznakowanie kolumny w warunkach niedostatecznej widoczności:
  • pierwszy i ostatni z lewej strony niosą latarki
  • pierwszy ze światłem białym skierowanym do przodu
  • ostatni ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu

Jeśli kolumna przekracza 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu używają elementów odblaskowych, ponadto idący z lewej strony niosą dodatkowe latarki ze światłem białym rozmieszczone co 10m.

Światło latarek winno być widoczne z odległości co najmniej 150m.

Zabrania się ruchu kolumny po drodze publicznej w czasie mgły.

Kierujący kolumną pieszych winien mieć ukończone 18 lat. Winien stosować się do znaków i sygnałów drogowych oraz sygnałów podawanych przez kierującego ruchem drogowym.

Zakazuje się poruszania kolumn po autostradach i drogach ekspresowych.

Zabrania się:
  • pozostawiania na drodze przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu;
  • zaśmiecania drogi.

Kierujący kolumną i uczestnicy kolumny są zobowiązani zachować ostrożność lub, gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność. Jeśli spowodują zagrożenie bezpieczeństwa są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia zagrożenia i uprzedzać o tym zagrożeniu innych uczestników ruchu.

Muszą zastosować zasadę ograniczonego zaufania, gdy wskazują na to okoliczności na drodze. Winni stosować się do poleceń kierującego ruchem drogowym.

Kierujący pojazdem jest zobowiązany podczas przejeżdżania obok kolumny do zachowania szczególnej ostrożności i zachowania odstępu, co najmniej 1m.

Jadąc przez skrzyżowanie, przez które przechodzi kolumna pieszych kierowca nie może kolumny rozdzielać.


Ważniejsze wiadomości:
Strona wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego działania. W twojej przeglądarce możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie.ok
banerbaner
img
Regulamin2007-03-15 10:20:40
img
ABC Pielgrzyma2012-07-31 21:21:49
Brak wiadomości z ostatnich 90 dni
Ostatnie zdjęcia
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
Odwiedziło nas:
01919983
do wyjscia 42PPP:
timer